Hvert andet sekund forsvinder der globalt et skovområde på størrelse med en fodboldbane. Hvis Dyrehaven nord for København blevet ryddet med samme hast, ville den være helt væk på under 50 minutter. ©Erik Albertsen/Greenpeace

Verden mister i alarmerende hast sine skove. Det har aktivister i 14 lande den seneste uge sat fokus på med kreative protester på tværs af Europa for at kræve, at deres miljøministre arbejder for en stærk skovlov på EU-niveau, der kan forhindre varer med bismag af brændt regnskov fra at havne i vores indkøbskurve.

I Danmark lavede vi ved hjælp af lysprojektioner en symbolsk skovbrand i landets mest besøgte naturpark, Dyrehaven, nord for København. Med os havde vi budskabet om, at Dyrehaven ville forsvinde på kun 50 minutter, hvis den blev ryddet med samme fart som gennemsnittet for verdens skove.

Tanken, om at al denne fantastiske skønhed kunne blive tilintetgjort på under en time, var næsten ikke til at bære, mens jeg stod der og så op mod træernes århundredegamle kroner, der strakte sig mod den klare stjernehimmel.

Derfor sendte jeg og mine medaktivister i Dyrehaven en indtrængende opfordring til miljøminister, Lea Wermelin, om at kæmpe for skovene og for at få lukket de alvorlige huller, der desværre er i udkastet til loven.

Det er Lea Wermelin, der skal forhandle i EU på Danmarks vegne, og hun har nu chancen for at gøre en enormt vigtig forskel for klimaet, biodiversiteten og de oprindelige folk, der lever i skovene.

Du kan også sende en opfordring til Lea Wermelin om at kæmpe for skovene i forhandlingslokalerne i Bruxelles. Skriv under her.

Sammen med over 110 organisationer fra hele Europa arbejder vi lige nu med at opfordre europæiske miljøministre til at lave en stærk EU-skovlov, der prioriterer skovene frem for kortsigtede økonomiske interesser.

Sammen med os i Dyrehaven var Verdens Skove, Nyt Europa, Verdensnaturfonden WWF og Dansk Ornitologisk Forening. Vi fem organisationer i Danmark er del af det europæiske #Together4Forests initiativ, som består af over 110 organisationer. Vi har sammen sendt 16 krav til forbedringer til skovloven til alle regeringer i EU og medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Og samtidig arbejder vi fra Sverige til Italien, fra Holland til Rumænien, og ja, selvfølgelig også her i Danmark, med at lægge pres på vores miljøministre for at lytte til borgernes ønske om at handle for skovene og klimaet, frem for at lytte til virksomheders og erhvervsorganisationers økonomiske interesser

Vi mener, at det er virksomhedernes ansvar at garantere skovrydningsfri produkter, så vi som forbrugere trygt kan handle ind uden at få skovrydning med hjem i indkøbsnettet.

I dag er der massive problemer med skovrydning for en lang række af de varer, vi finder i butikkerne. Det gælder kød, mælk og æg fra dyr fodret med soja, det gælder kaffe, kakao, oksekød, papirprodukter, og det gælder de tusindvis af varer, hvor palmeolie indgår som en ingrediens.

Det skal være slut med, at virksomhederne forsøger at tørre ansvaret af på forbrugerne. Derfor har vi brug for, at vores politikere nu er modige og tør gøre det, der skal til: At sikre en stærk lov, så virksomheder, der ikke har styr på, at deres varer er skovrydingsfri, får en straf, der står mål med deres forbrydelser mod verdens enestående skove.

Vær med til at vise miljøminister Lea Wermelin, at vi er mange, der ser med og ønsker, hun skal prioritere skovene frem for kortsigtede økonomiske interesser.