Havisen i Arktis smelter med rekord-hastighed, og et unikt men også meget sårbart hav på toppen af verden kigger frem. Før lå store dele beskyttet under et tykt skjold af is. Nu bliver skjoldet mindre og mindre på grund af klimaforandringer. Jennifer Morgan giver dig her syv bud på, hvorfor det er så vigtigt, at vi allesammen passer bedre på den fantastiske verden under overfladen i det Arktiske Ocean.

#1 Truslen er højaktuel

Det Arktiske Ocean er det mindst beskyttede havområde i verden. Med den øgede afsmeltning af havisen ligger større og større områder nu pludselig ubeskyttede og sårbare hen. Det smitter negativt af på de mange dyr, der er afhængige af det Arktiske Ocean f.eks. en række hvaler så som havets enhjørning – narhvalen, hvalrosser, Grønlandshaj osv. Derfor er det nødvendigt at erstatte det skrumpende is-skjold med juridisk beskyttelse hurtigts muligt.

 

#2 Beskyt det du elsker

Allerede nu har afsmeltningen af hav-isen i Arktis betydet, at store fiskefartøjer bevæger sig længere nordpå end nogensinde før med deres enorme, destruktive trawl-net. Det er en alvorlig trussel især for havbunden, der bliver beskadiget, når de tunge trawl-redskaber trækkes henover områder med f.eks. koldtvands-koraller og søfjer. Få steder ligger uberørte hen, sådan som store dele af det Arktiske Ocean gør. Vi kan stadig nå at beskytte det, men vi skal skynde os.

 

#3 Fiskeindustrien hjælper også til

Nogle af verdens største virksomheder i fiskeindustrien vil også gerne hjælpe med at passe bedre på Arktis. Bl.a. danske Espersen underskrev i maj en aftale om ikke at ekspandere torskefiskeriet yderligere i et stort Arktisk område i det nordlige Barentshav og nær Svalbard. Det er et vigtigt skridt på vejen, men ikke alle relevante virksomheder er med i aftalen. Der er derfor stadig fartøjer, der fisker i området med store konsekvenser for miljøet. Den norske regering har imidlertid magten til at sikre juridisk beskyttelse mod ødelæggelserne. Området er nemlig en del af norsk farvand. Det er tid til, at den norske regering udpeger området til havreservat.

#4 Havets bulldozers

Bundtrawlere er ligesom bulldozers og har allerede været stærkt medvirkende årsag til alvorlige skader på havbunden andre steder i verden. Deres enorme net på op til 70 x 100 meter er forbundet til store metal-konstruktioner, der holder nettene nede, men som også efterlader ren ødelæggelse på deres vej henover havbunden. Det tager ikke trawlerne mange sekunder at smadre eksempelvis unikke koldtvands-koreller. Halvdelen af Norges koldtvands-koreller er allerede beskadiget bl.a. som følge af trawlfiskeri. Bifangst af andre fisk og havdyr end dem, det var meningen at fartøjet skulle fiske op, er også et problem.

#5 Plastik ender i havet 

Verdens have lider kraftigt under stigende plastik-forurening. Det Arktiske Ocean er ingen undtagelse. Før var hav-isen en barriere for industriel aktivitet så som olieboring og fiskeri og dermed også for øget belastning fra affald. Klimaforandringerne har allerede ændret på den virkelighed, og det er nu vigtigere end nogensinde før at beskytte det Arktiske. Mange hav-dyr verden over kæmper allerede nu en ulige kamp imod plastik og lider grumme skæbner, når de bliver viklet ubehjælpsomt ind og kvalt i affaldet.

#6 Fantastisk natur med brug for din hjælp

Arktis er hjemsted for fantastiske dyr som f.eks. isbjørne, hvaler, store kolonier af havfugle, søfjer, koldtvands-koreller, sæler, hvalrosser, kæmpe gopler, en af verdens største torskebestande og meget meget mere. Alt er forbundet i det fantastiske arktiske økosystem. Hvis destruktivt, industrielt trawlfiskeri uhindret får lov at operere længere nordpå, vil det få uoprettelige konsekvenser for naturen.

#7 Det handler også om moral 

I bund og grund handler det også om, hvad vi kan tillade os som mennesker. Det handler om at have respekt for den verden, vi er en del af, og det handler om at beskytte det, vi elsker. Det er hverken moralsk forsvarligt eller særlig klogt at rydde regnskove lige så lidt som det er at ødelægge verdens oceaner. Nu er det tid til at tage et valg i Arktis. Lad os vælge at beskytte det i stedet for at lukke øjnene for ødelæggelserne.

 

 

Skriv under her.