Den danske kødproduktion står for knap 20 procent af Danmarks udledning af drivhusgasser, er ekstremt pladskrævende, har et kolossalt vandforbrug, og dyrene står for en betydelig forurening. Halvdelen af Danmarks areal bruges i dag til at dyrke foder til dyr, hvilket indskrænker pladsen til rigtig natur, skove og høj biodiversitet betydeligt.

I stedet bør dygtige danske landmænd udvikle teknologier, dyrkningsmetoder og sorter til plantebaseret mad til mennesker. Her ligger fremtiden for dansk landbrug, og det er den vi arbejder for.