EU-borgerne og danskerne spiser omkring dobbelt så meget kød som en gennemsnitlig verdensborger, og Greenpeace offentliggør nu en samlet oversigt over, hvor meget kød, der indtages i de enkelte europæiske lande. 

Se oversigten i bunden baseret på tal fra FN’s Fødevare og Landbrugsorganisation (FAO). 

Samtidig opfordrer Greenpeace til, at forbruget af kød i Europa sænkes med to tredjedele allerede i 2030, forud for offentliggørelsen af EU-Kommissionens præsentation af fødevarestrategien Farm to Fork den 29 april (udskudt pga. coronavirus). 

1,5 kilo kød om ugen er stærk kost for klimaet og Sydamerikas skove

EU-borgerne sætter i gennemsnit 1,58 kilo kød til livs om ugen, svarende til omkring 10 burgere. For at afværge klimakrisen og bidrage til at nå det globale 1,5-gradersmål i Parisaftalen, skal kødforbruget i EU i 2030 ifølge Greenpeace sænkes med 71% i forhold til 2017. Dermed skal kødforbruget lande på, hvad der svarer til omkring tre burgere om ugen for hver europæer.

Danskernes forbrug ligger også højt med et ugentlig forbrug på 1,36 kilo kød – et tal, der dækker kødets vægt, når det forlader slagterierne. Det reelle indtag kan være mindre. I Danmarks tilfælde opfordrer Greenpeace derfor til et mål om at sænke kødforbruget med 66% i 2030 – altså svarende til tre burgere ugentligt.

“Vi står midt i en klimakrise, og når vi ser ud over markerne i EU og Danmark, bruges afsindig meget plads på afgrøder til foder for at holde det animalske forbrug og produktionen i gang. Oven i det importerer den danske kødindustri også store mængder soja til dyrene, der medvirker til skovrydning i Sydamerika. Vi opfordrer EU-Kommissionen og de danske politikere til at sætte mål for en markant sænkning af EU’s kødforbrug, der vil styrke klimaet og folkesundheden. Heldigvis ser vi også en voksende grøn appetit og spirende bevægelser i retning af plantebaseret mad i både forbruget og produktionen. Men der skal mere politisk handling til,” siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Reduktionsmålene er udregnet, så det svarer til EU’s nødvendige bidrag for at leve op til Paris-aftalens 1,5-gradersmål. Greenpeace opfordrer EU-Kommission til at sætte reduktionsmål for kødforbruget i Farm to Fork-strategien. 

Regeringen ser passivt til Danmarks storproduktion af kød

Greenpeace ønsker både en omstilling af dansk landbrug, der i dag primært eksporterer kød- og mejeriprodukter, samt en sænkning af det danske kødforbrug. 

“Det er bizart at høre EU-Kommissionen tale varmt om sund og bæredygtig mad i fremtiden, men stort set intet gøre for at skabe de nødvendige reduktioner i forbruget og produktionen af kød. I Danmark ser vi, at regeringen gerne taler om klimavenlig mad, men ikke viser handlekraften til at stille krav til omstillingen af den animalske produktion, der er verdens største per indbygger. Det er afgørende at skære markant ned for produktionen af køer og svin, så landbruget også yder sit nødvendige bidrag til at nå 70-procentmålet ,” siger Tarjei Haaland.

3.600 forskere har for nylig i en fælles artikel kritiseret EU’s landsbrugspolitik og den omfattende støtte til industriel kødproduktion. Forskerne anbefaler at skære i støtten til intensiv dyreproduktion for at sænke udslippet af drivhusgasser.

Læs mere om opfordringerne fra Greenpeace til Farm to Fork-strategien.

Det spiser vi – kødet og klimaet

Den gennemsnitlige EU-borger spiser ca. 1,58 kg. kød om ugen ifølge FN’s Food and Agriculture Organisation (FAO). Tallene fra FAO dækker hele dyrenes vægt, inkl. ben, når de forlader slagterierne. Afhængig af kødtypen vil slutprodukterne ende i handlen i forskellige mængder. Tallene inkluderer også madspild. Dermed er den reelle mængde kød på forbrugerens tallerken lavere end FAO’s tal per capita.

Greenpeace-forslaget. Med Greenpeace-forslaget til redukt onerne vil det betyde et fald i det ugentlige EU-forbrug til hhv. 460 gr. i 2030 og 300 gr. i 2050 per EU-borger.

De danske forbrugstal er, som tabellen nedenfor viser, 1,36 kg om ugen (70,8 kg. årligt). Med en foreslået reduktion i forbruget som i resten af EU (ugentligt 460 gr. I 2030 og 300 gr. i 2050), vil det i 2030 betyde 66% mindre kød for den enkelte dansker. 

Eat Lancet Commission anbefaler et mål om, at man i 2050 ikke spiser mere end 300 gram kød om ugen.

Så meget skal dit kødforbrug skæres for at nå mål i 2030 og 2050

Det årlige kødforbrug per indbygger er baseret på forsyningstal fra Food and Agriculture Organisation, der som nævnt dækker over kødets vægt fra slagterierne – det reelle indtag kan være lavere.

Country2017 consumption (kg)Change to 2030 goalChange to 2050 goal
Spain100.3-76%-84%
Portugal94.1-74%-83%
Poland88.7-73%-82%
Germany87.8-73%-82%
Austria87.2-72%-82%
France83.0-71%-81%
Czechia82.8-71%-81%
Malta82.1-71%-80%
Lithuania81.3-70%-80%
Italy81.0-70%-80%
Luxembourg80.1-70%-80%
United Kingdom79.9-70%-80%
Hungary79.7-70%-80%
Ireland78.7-69%-80%
Sweden77.1-69%-79%
Finland76.7-69%-79%
Slovenia76.4-69%-79%
Netherlands75.8-68%-79%
Croatia75.3-68%-79%
Greece71.7-67%-78%
Denmark70.8-66%-77%
Latvia68.7-65%-77%
Belgium65.8-64%-76%
Romania63.9-62%-75%
Estonia63.6-62%-75%
Slovakia59.3-60%-73%
Bulgaria58.3-59%-73%
European Union82.6-71%-81%