On hyvä miettiä, kuinka suhtaudumme luontoon ja toisiimme.

Italia on käytännössä ollut suljettuna kokonaan jo usean päivän ajan. Nyt myös täällä meitä lähempänä Tanskassa koulut ja päiväkodit on suljettu ja työntekijät lähetetty tekemään etätöitä. Nyt kun tilanteen vakavuus on tajuttu, haluamme toimia mieluummin nyt kuin liian myöhään.

Viranomaisten toiminta meillä ja muualla näinä päivinä antaa toivoa. Ihmiset kaikilla yhteiskunnan tasoilla osoittavat, että he ovat valmiita toimimaan pysäyttääkseen kriisin, joka uhkaa meitä kaikkia.

Maailman johtajille on nyt selvinnyt, että luonnon voimien kanssa ei neuvotella. Ne on hyväksyttävä ja toimittava sen mukaan. On käynyt selväksi, että kriisit on hoidettava päättäväisesti.

Viime vuosikymmenten äärimmäinen individualismi sai väistyä nopeasti, kun tavalliset ihmisten olivat valmiita muuttamaan radikaalisti toimintatapojaan suojellakseen lähimmäisiään.

Juuri sellainen suhtautumistapa ja toiminta pelastaa meidät myös ilmastokriisiltä.

Myös koronavirus on kriisi. Greenpeace tukee luonnollisesti tieteen ja viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä kriisin torjumiseksi.On kuitenkin tärkeää, että koronaviruksen jälkiseurausten hoito – kuten talouden tukipaketit – eivät jarruta toimia ilmastokriisin hoitamiseksi.

Juuri nyt joidenkin mielestä koronavirus on hyvästä ilmastolle. Ilmastopäästöt ovatkin pienentyneet hetkeksi, joten siinä mielessä se pitää paikkansa. Mutta se on vain hetken yksittäinen ilmiö. Kiinan päästöt kyllä pienenivät kolmessa viikossa helmikuussa määrän, joka vastaa New Yorkin osavaltion päästöjä vuoden aikana. Mutta tämän kokoluokan terveydellinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi ei auta ilmastokriisin ratkaisussa. 

Aikaisempien kokemusten perusteella on odotettavissa, että Kiina pumppaa rahaa saadakseen tuotantonsa kiivaaseen vauhtiin, kunhan koronavirus on saatu hallintaan. Jos käy kuten aiemmin, Kiinan vihreät tavoitteet saavat väistyä, kun maa pyrkii estämään talouskriisin. Voi olla, että hallituksen on tuettava ilmastolle vahingollisia aloja kuten sementin ja teräksen tuotantoa ja hidastettava hiilestä luopumista.

Jos Suomessa otetaan käyttöön pääministeri Sanna Marinin mainitsema elvytysraha, aukeaa mahdollisuus ohjata se rakenteellisiin muutoksiin kunnianhimoisen ilmastotavoitteen toteuttamiseksi. Talouden tuki on ohjattava turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen eikä menneeseen aikaan kuuluvien alojen tekohengittämiseen.


Greenpeacen työn ydin on, että toiminta vihreän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta tarkoittaa perusteellisia muutoksia siihen, kuinka suhtaudumme luontoon ja toisiimme. Haluamme perustavanlaatuisia ja syviä muutoksia – emme asteittaista nykytilan hienosäätämistä. Jokainen kriisi on myös mahdollisuus tarkastella elintapaamme.

Saamme aivan vasten tahtoamme esimakua tulevaisuudesta, joka meitä odottaa. Se on maailma, jossa kulutamme vähemmän, ja jossa tuotanto ei kasva. Koronavirus pakotti meitä muuttamaan tapojamme. Toivottavasti se myös osoittaa meille piilossa olleet mahdollisuudet parempaa elämään.

Helene Hagel
Greenpeace Nordenin ilmastoasiantuntija
Juha Aromaa
Greenpeace Nordenin viestintäpäällikkö Suomessa