SDP:n puoluekokous starttaa huomenna lauantaina Tampereella. Puoluekokouksessa käsitellään SDP:n poliittinen ohjelma, periaatejulistus, säännöt ja aloitteet sekä henkilövalinnat.

Myös Greenpeace on paikan päällä – järjestötorilla – muistuttamassa ilmastopäätöksistä, jotka on demareitten johdolla saatava viipymättä maaliin. Olemme tiivistäneet pääviestimme Ilmastokapteenin muistilistaan.

Miksi ilmastokapteenin? No tsekkaa video.

Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparvin ja ilmastomaajoukkueen avainpelaajien viesti pääministeri Marinille Vuosaaren ilmastokokoukseen 3.2.2020.

Irti turpeesta?

Hallituksen ilmastopäätöksiä odottaville erityisen kiinnostavaa on, mitä SDP linjaa turpeesta. Onhan kyseessä iso päästölähde, josta pitäisi päästä nopeasti ja kestävästi eroon – reilun siirtymän ehdoilla – mutta jonka käyttöä tuetaan yhä muhkein verohelpotuksin, eikä aikatauluista ja keinoista, joilla turpeen poltto Suomessa loppuu, ole sovittu.

Demarinuorten puoluekokousaloitteessa vaaditaan, että turpeen veroedusta luovutaan asteittain ja että tästä päätetään jo syyskuun budjettiriihessä. Tähän esitykseen päätösesityksessä ja sen muutosehdotuksissa suhtaudutaan myönteisesti.

Esitetyllä mallilla veroedusta poistuisi kuitenkin 2023 mennessä vasta noin neljännes (50 miljoonaa), joten kiinnostavaa on myös, mitä puolueen poliittinen ohjelma linjaa turpeen energiakäytöstä luopumisen aikataulusta.

Puoluehallituksen esityksen mukaan Suomen on luovuttava turpeen energiakäytöstä vasta 2030-luvulla (!), mikä olisi käsittämättömän myöhään. Demarinuoret onkin linjannut – yhdessä muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa – että turpeen polton tulisi loppua viimeistään kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Eilen huikean lähdön saanut Irti turpeesta –kansalaisaloite tähtää lakiin, joka lopettaisi turpeen energiakäytön tätäkin nopeammin.

Nähtäväksi jää, mitä SDP:n poliittiseen lopulta ohjelmaan kirjataan.

Entä muut fossiilituet?

Toinen budjettineuvottelujen kannalta ajankohtainen teema on fossiilitukien alasajo laajemmin.

Ilmastomarssissa lokakuussa 2018 Antti Rinne lupasi SDP:n puheenjohtajana, että fossiilituet lopetettaisiin 2020-2025 (ks. kuva alla).

Ilmastomarssi 22.10.2018. Kuva: Jonne Sippola.

Nyt poliittisen ohjelman luonnoksessa lukee kuitenkin vain löysästi, että ”tulevaisuudessa fossiilisen energian tuet lopetetaan”. Ei hyvä.

Ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta on olennaista, että fossiilituet poistetaan paitsi turpeelta myös sähkön ja lämmön yhteistuotannolta sekä fossiilisten polttoaineiden käytöltä teollisuudessa ja maataloudessa (ks. VATT, VTT & HY:n selvitys). Liikenteen maksu-uudistusten myötä ajankohtaisiksi nousevat myös liikenteen fossiilituet ja kannusteiden uudistus.

Tänä syksynä erityisen ajankohtaista on päättää, ettei ekonomistien moneen kertaan tehottomaksi tai jopa haitalliseksi moittimaa päästökauppakompensaatiota jatketa.

Vihreää elvytystä – oikeasti?

Kolmas asia, joka SDP:n ilmastolinjauksissa kiinnostaa, ovat päätökset ja puheenvuorot kestävästä elvytyksestä ja sen määrittelystä.

Hallitus on linjannut, että elvytystoimet valitaan niin, että ne tukevat hiilineutralisuustavoitetta ja että 2021 talousarvioesitys arvioitaisiin myös mm. luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Toistaiseksi hallituksen elvytys on kuitenkin lähtenyt em. tavoitteiden näkökulmasta ristiriitaisesti liikkeelle.

Ilmastopaneelin viesti on, että nyt ei pitäisi tehdä vaan sitä, mitä olisi tehty muutenkin, vaan että nyt tulisi hakea systeemistä hyppäystä irti fossiilitaloudesta – polttoon perustumattomat ratkaisut edellä.

Kiinnostavaa onkin nähdä, miten SDP:n linjaukset siitä, mitä kestävä elvytys on ja mitä se ei ole, mahdollisesti tarkentuvat.

Mihin rooliin nousevat esimerkiksi luontoinvestoinnit ja toimien kestävyys monimuotoisuuden näkökulmasta?

Entä mitä linjataan kotimaan lentoliikenteen tukemisesta ja toisaalta vastapainona lentoliikenteen verottamisesta? Toistaiseksi puolueen ohjelmaluonnoksessa lukee lupaavasti: ”Lentoliikenteessä käytettävän polttoaineen verovapaus puretaan.”

Greenpeace haastattelee ministeri Ville Skinnaria kestävästä elvytyksestä ja syksyn budjettipäätöksistä järjestötorin lavalla sunnuntaina klo 18.

SDP:n puoluekokousta voi seurata videostriimin välityksellä.