Euroopassa on energiakriisi. Moni palelee ja on pulassa tähtitieteellisten kaasu- ja sähkölaskujensa kanssa. Greenpeacen tuoreen selvityksen mukaan apua on saatavissa, mutta se vaatii uusia toimia nopeasti niin EU:lta kuin jäsenmailta.

Kuvassa kaksi Greenpeacen aktivistia osittavat mieltä banderollien kanssa. Banderolleissa lukee "GAS, OIL, COAL =CRISES". Taustalla myös isompi banderolli, jossa lukee "ENERGY SECURITY=RENEWABLES".
Greenpeacen aktivistit osoittivat mieltä sumuisessa Bratislavassa Slovakiassa Keski-Euroopan energiakonferenssin yhteydessä 21. marraskuuta 2022.

Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin pienin askelin: vapaaehtoinen kaasun vähennystavoite on 15 prosenttia, pakollinen tavoite vähentää sähkön kulutusta viisi prosenttia huippukulutuksen hetkinä ja suositus vähentää sähkön kulutusta kymmenen prosenttia

Viimeksi mainitun suomalaiset ovat hoitaneet jo ilman ohjeita – täälläkin usein lompakon pakottamana, vaikka ilahduttavasti myös talkoohenkeä on ollut.

Tällaisista pienistä pikakorjauksista on päästävä seuraavaan vaiheeseen. Greenpeace Nordenin tilaamassa University of Technology Institute for Sustainable Futures -yliopiston laatimassa skenaariossa mallinnetuilla toimenpiteillä, joita Greenpeace vaatii, on mahdollista saada energian kulutusta supistettua jo maaliskuun loppuun mennessä

Avainsanat ovat energiatehokkuus ja energiansäästö. Fossiilisista polttoaineista on tietenkin päästävä eroon, ja viimeistenkin Venäjältä tuotujen fossiilisten poltto on lopetettava heti ja lopullisesti.

Lääkkeitä fossiiliriippuvuuteen on onneksi saatavilla, jopa helposti. Euroopan unionin 27 jäsenmaata voivat vähentää fossiilisen kaasun kulutusta 15 prosenttia jo maaliskuun loppuun mennessä. Hyvässä alussa ollaan jo. 

Kaasun kulutus Euroopassa on jo vähentynyt vuoden 2022 tammi–marraskuussa 11 prosenttia verrattuna vuosien 2019–2021 keskiarvoon, ja sittemmin vauhti on vain kiihtynyt. Hyvä uutinen meille, koska keskieurooppalaisten kaasun hinta näkyy sähkölaskuissa sähkömarkkinoiden välityksellä Suomessakin. Suurin säästöpotentiaali on Euroopan teollisuudessa, jossa kaasun käyttöä on mahdollista vähentää vielä viidennes.

Nopeusrajoitukset avuksi öljynsäästötalkoisiin

Kaasun lisäksi on saatava öljyn kulutus reippaaseen laskuun. Öljyä kuluu etenkin liikenteessä, jossa sen kulutusta voi myös helposti vähentää. Jo hurjastelun lopettaminen Saksassa auttaa. Nopeusrajoitukset moottoriteillä on pudotettava 110 kilometriin tunnissa. 

Lisäksi autoilua on vähennettävä kymmenen prosenttia ja Euroopan sisäistä lentämistä 30 prosenttia. Yhteensä Greenpeace vaatii 13 prosentin vähennystä liikenteen energian käyttöön maaliskuun loppuun mennessä. Lyhyen matkan lentojen kieltäminen väleillä, joilla on kohtuullinen junayhteys, tai Saksassa kokeiltujen kohtuuhintaisten lippujen käyttöönotto julkisessa liikenteessä johtaisivat jo tavoitteeseen.

Suomessa ei onneksi tehdä sähköä kaasulla, mutta koko EU:ssa sähkön kysynnän vähentäminen kymmenellä prosentilla vähentäisi fossiilisen kaasun kulutusta 203 petajoulea vuodessa – se on enemmän kuin Tanskan ja Suomen yhteenlaskettu kaasunkulutus vuonna 2021. Senhän me olemme jo Suomessa tehneet, joten se on tehtävissä muuallakin.

Apua kotitalouksille

Energiakriisin kärsijät ovat niitä, jotka olivat jo ennestään tiukoilla. Vuonna 2020 noin 36 miljoonaa ihmistä EU:ssa ei kyennyt pitämään kotiaan riittävän lämpimänä. Näiden lukujen voi ennustaa nousevan paljon korkeammalle tänä talvena, varsinkin kun otetaan huomioon, että 75 prosenttia Euroopan rakennuksista on huonosti eristettyjä ja energiaa haaskaavia.

Nyt Euroopassa onkin ryhdyttävä investointeihin, jotka luovat järjestelmällisesti energiavarmuutta ja kestävyyttä eurooppalaisille kotitalouksille vähentämällä niiden riippuvuutta korkeasta energian kulutuksesta. Tällaisia toimia ovat reilut tuet eristykseen ja lämpöpumppuihin sekä aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmille.

Kulunut vuosi oli shokki, kun koronahuolet vaihtuivat sotaan. Tie eteenpäin on kuitenkin rakentaa uutta ja parempaa. Luonnon kunnioittaminen, ilmastokriisin torjuminen ja energiaturvallisuus ovat paremman maailman perusta. Nyt on uudelleenrakentamisen aika – sekä nopeilla toimilla että pitkän ajan remontilla.

Euroopan energiakriisiraportti

Greenpeacen raportti liikenteen energiansäästöstä