Tänä syksynä päätetään Fortumin suunnasta pitkälle tulevaisuuteen, kun valtionyhtiö laatii uutta strategiaa. Me olemme haastaneet Fortumin luopumaan fossiilisista polttoaineista ilmastokriisin vaatimassa aikataulussa. Fortum puolestaan on haastanut kansalaisia tekemään arjen pieniä ilmastotekoja kuten ottamaan lyhyitä suihkuja.

Kesäkuun alussa ylväillä “puhtaamman maailman puolesta” ja “join the change” -sloganeilla varustettu valtionyhtiö avasi uuden hiilivoimalan Saksaan laajasta vastustuksesta huolimatta

Pian voimalan avaamisen jälkeen yhtiön ruoriin astui uusi toimitusjohtaja, talon sisältä löytynyt talousjohtaja Markus Rauramo. Rauramon mukaan Fortumille ja Uniperille laaditaan nyt uusi yhteinen strategia, joka tullaan julkaisemaan vuoden loppuun mennessä.

Tänä syksynä päätetään siis siitä, miltä Fortumin suunta näyttää pitkälle tulevaisuuteen. Suunnan on muututtava.

Postia Rauramolle – uusi strategia linjaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa

Viikko Rauramon nimityksen jälkeen toimitimme yhdeksän eurooppalaisen järjestön terveiset Rauramolle.


Rauramolle toimitetussa kirjeessä vaadimme yhdessä kahdeksan muun järjestön kanssa, että Fortum sopeuttaa toimintansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen ja lisäksi:

1) Julkaisee suunnitelman Fortumin ja Uniperin hiilivoimaloiden alasajosta vuoteen 2030 mennessä.

2) Lopettaa välittömästi uuteen hiili-ja kaasuinfraan sijoittamisen, mukaan lukien olemassa olevien hiili-ja kaasuvoimaloiden käyttöiän pidentämiseksi tehtävät sijoitukset.

3) Lopettaa toimet, jotka vaikeuttavat Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.   

Tätä vaatii myös Suomen valtio, eli Fortumin suurin omistaja. Uudessa valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä todetaan, että “valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen”.

Fortum: Kansalaiset, ottakaa lyhyempiä suihkuja

Tähän mennessä Fortumin tulevasta strategiasta on kuultu vain laveita maalailuja.

“Jatkossa vähennämme hiilipohjaista kapasiteettiamme ja haemme kasvua puhtaan energian ratkaisuista. Energian toimitusvarmuuden turvaa kaasu, josta haluamme ajan myötä tehdä päästötöntä. Lisäksi jatkamme kiertotalousratkaisujen kehittämistä” ( HS 24.6)  

Ja

Tulevaisuuden energiajärjestelmä perustuu uusiutuvaan energiaan, yhä puhtaampaan kaasuun (kuten vetyyn) ja ydinvoimaan siellä, missä se on yhteiskunnallisesti hyväksyttyä. Yhteinen strategia, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, perustuu näihin lähtökohtiin ja vastaa myös tarpeeseen vähentää konsernin ilmastovaikutuksia.” ( Talouselämä 19.8 )

Fortum kertoo vähentävänsä ilmastovaikutuksia, mutta edistää samaan aikaan uutta fossiilikaasukapasiteettia. Saksassa Fortumin tytäryhtiö Uniper suunnittelee uuden LNG-terminaalin avaamista Wilhelmshaveniin ja sitovia ostotarjouksia kaasulle etsitään jo, vaikka koko terminaalilla ei vielä ole tarvittavia lupia.

Uuden LNG-terminaalin lisäksi Fortum näyttää toistaiseksi toteuttavan ilmastotavoitteita kehoittamalla kansalaisia ottamaan lyhyempiä suihkuja.

Syyskuun alussa Fortum lanseerasi asiakkaille uuden etuohjelman nimeltä “Pikku juttu”. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa kansalaisia tekemään arjen pieniä ilmastotekoja. Palkinnoksi asiakkaat saavat ilmaisia sähkötunteja. (edit. kampanja on julkaistu keväällä, mutta laajempaa mainetta etuohjelma sai, kun Tekniikka & Talous kirjoitti aiheesta).

Esimerkkinä pienestä arjen ilmastoteosta Fortum mainitsee suihkuajan lyhentämisen. “Kun miljoona suomalaista puolittaa suihkuaikansa voidaan säästää 5000 henkilön kokonaishiilijalanjälki”. Fortum avasi kesäkuussa hiilivoimalan, jonka päästöt ovat maksimissaan 8,4 MT vuodessa ja näin puolitehollakin käytettynä vastaavat yli neljänsadantuhannen suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Pikkujuttuja.

Arjen ilmastoteko: liiketoiminta linjaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa

Uudessa strategiassaan Fortumin on tehtävä selkeä päätös fossiilisen kapasiteetin alasajosta ilmastokriisin vaatimassa aikataulussa.  Kuten Hiilivapaa Suomen blogissa todetaan: Fortum ei ole 1,5 asteen polulla.

Strategian päivitystä 1,5 asteen polulle vaatii myös jo mainittu valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös viime huhtikuulta. Tähän mennessä päätös ei ole näkynyt Fortumin toiminnassa lainkaan. Jos edes Fortumin tuleva uusi strategia ei ole linjassa omistajaohjauksen periaatepäätöksen kanssa, herää kysymys siitä, mitä virkaa koko paperilla on.

Tässä on siis näytön paikka niin Fortumilla kuin hallituksellakin.