Metsien suojelu

Metsien suojelu on elintärkeää monimuotoisen elämän säilyttämiseksi. Metsät ovat myös paras ystävämme ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Vähintään 30 prosenttia metsistä on suojeltava niin meillä kuin muualla.

Demonstration against Industrial Exploitation of the Great Northern Forest in Finland

Ongelma

Metsät ovat pirstoutuneet ja riittävän laajat elinalueet katovat useilta lajeilta. Suomessa metsistä on suojeltu vain kuusi prosenttia, Etelä-Suomessa vain kolme prosenttia.

Mitä teemme

Metsien suojelu on tutkijoiden mukaan yksi tärkein ja kiireisin toimi luontokadon pysäyttämiseksi. Me edistämme Suomen metsien suojelua vaikuttamalla päättäjiin, kartoittamalla suojelunarvoisia metsiä, tukemalla Saamenmaan metsien suojelua sekä pitämällä silmällä metsäyhtiöiden ja valtion hakkuita. Olemme valmiita toimimaan kun hakkuut uhkaavat suojelunarvoisia luonnonmetsiä.

Olemme onnistuneet saamaan tuhansia hehtaareja arvokasta metsää suojeluun, estäneet upeiden metsien tuhoamista, edistäneet Saamenmaan metsien suojelua ja levittäneet tietoa Suomen metsien tilasta.

Forest Rescue Station to Protect Sami Reindeer Forest Area

Lisää aiheesta