Antti Rinteen hallituksen ensimmäisen budjetin lisäykset luonnonsuojelun määrärahoihin ovat oikea suunta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ilmastotekojen osalta budjetti on kuitenkin pääosin pettymys.

“Nyt olisi tarvittu selkeä viesti, että fossiilisista halutaan eroon ja kevään ilmastovaaleissa näkynyt kansalaisten huoli ilmastokriisistä on otettu vakavasti. Sen sijaan saatiin lupauksia lisäselvityksistä ja suoraan fossiilisten käyttöä kannustavat haitalliset tuet jätettiin suurilta osin ennalleen”, kommentoi Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.

Tuoreessa budjetissa turpeen alennettua verokantaa ei poisteta ja turpeen energiakäytön verotusta luvataan tarkastella osana laajempaa energiaverotuksen uudistusta ensi vuonna. Samalla esimerkiksi talousasiantuntijoiden moittimaa päästökauppakompensaatiota ja energiaintensiivisten yritysten energiaveronpalautuksia jatketaan. Greenpeace muistuttaa, että näistä on luovuttava pikaisesti, mikäli hallitusohjelmaan kirjatut lupaukset hiilineutraalista Suomesta aiotaan saavuttaa.

“Hiilineutraali Suomi 2035 on hyvä tavoite, joka vaatii paljon työtä toteutuakseen. Nyt ympäristölle haitallisista tuista ei uskallettu nipistää kunnolla. Kokonaisuutena vaikuttaa siltä, että vaikeimmat haasteet lykätään tulevaisuuteen”, Harkki sanoo.

Lisätiedot

Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace Suomi
[email protected]
050 582 1107

Juuso Janhunen, tiedottaja
[email protected]
040 482 5541