Hallitus on tänään julkaissut omistajaohjauksen periaatepäätöksen. Päätöksessä todetaan, että valtio-omisteisten yhtiöiden tulee ottaa huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Greenpeace huomauttaa, että Fortumin kannalta päätös tarkoittaa, että hiilivoimalat on suljettava viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

“Viesti Fortumille, Vapolle, Finnairille ja muillekin on nyt harvinaisen selvä – liiketoiminta on tuotava linjaan ilmastotavoitteiden kanssa. Seuraavaksi odotetaan konkretiaa paitsi yhtiöiltä itseltään myös valtiolta, joka voi vauhdittaa toimia erinäisin ohjauskeinoin, alkaen turpeen veroedun poistamisesta”, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen.

Omistajaohjauksen periaatepäätöksessä todetaan, että yhtiöiden tulee selvittää ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja huomioida nämä strategiatyössään. Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Tavoitteet tulee saavuttaa kestävää kilpailukykyä vahvistaen ja sosiaalisesti vastuullisesti.

“Fortumille linjaus tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön on suljettava Uniper-kauppojensa mukana tulleet hiilivoimalat nopeasti ja viimeistään vuoteen 2030 mennessä [1], eikä uusia hiilivoimaloita pidä avata. Nyt viimeistään myös Fortumin on tämä ymmärrettävä”, Olli Tiainen sanoo.

Fortum on noussut Euroopan saastuttavimpien energiayritysten joukkoon ostettuaan saksalaisen energiayhtiö Uniperin. Uniperin myötä Fortum on mukana avaamassa uutta Datteln 4 -hiilivoimalaa Saksaan sekä hankalassa tilanteessa Hollannissa, jossa Uniper on uhannut haastaa Hollannin kansainväliseen välimiesoikeuteen maan uuden hiilikieltolain myötä.

[1] Irti Hiilestä -koalition, jota Suomikin oli perustamassa, julistus:  https://poweringpastcoal.org/about/declaration

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Olli Tiainen, ilmasto- ja energia-asiantuntija
040 164 8606
[email protected]

Mari Vaara, tiedottaja
040 751 7957
[email protected]