Greenpeace pitää tervetulleena ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen päätöstä selvittää, voisiko Suomi irtautua kivihiilestä jo vuonna 2025 hallituksen päättämän vuoden 2030 sijaan.

Aktivistit osoittavat mieltä hiilen käyttöä vastaan Helsingissä 2. marraskuuta 2015. ©Greenpeace/Miikka Pirinen

Aktivistit osoittavat mieltä hiilen käyttöä vastaan Helsingissä 2. marraskuuta 2015. © Miikka Pirinen

“Ilmastonmuutoksen torjumisella on kiire, ja hiilestä on päästävä eroon vuoteen 2025 mennessä. Hiilen yhteydessä myös turve tulee ajaa alas”, sanoo Greenpeace Nordenin kampanjavastaava Olli Tiainen.

“Nyt on tehtävä sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnitelma. Lyhyellä tähtäimellä on selvitettävä, miten hiilivoimaloiden nopea alasajo tehdään. Pitkällä tähtäimellä on luotava kestävä uusiutuvaan energiaan perustuva lämpöenergian tuotantomalli. Suomella on mahdollisuus olla globaali edelläkävijä päästöttömässä lämmityksessä, kun toimeen tartutaan nyt.”

“Suunnittelussa on otettava huomioon myös biomassan rajoitukset. Suomen metsät eivät kestä polttamista suuressa mittakaavassa kaukolämmöksi“, Tiainen sanoo.

Lisätietoja:
Olli Tiainen, kampanjavastaava, Greenpeace Norden, 040 164 8606
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö Suomessa, Greenpeace Norden, 050 369 6202