Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimisto (Greenpeace CEE) julkaisi yhdessä ukrainalaisen ympäristöjärjestö Ecoactionin kanssa kartan Venäjän hyökkäyksen aiheuttamista ympäristötuhoista. Järjestöjen mukaan tuhot ovat monin paikoin vakavia, joten luonnon ennallistaminen on otettava huomioon Ukrainan jälleenrakentamisessa.

Greenpeacen ja Ecoactionin julkaisema kartta näyttää sodan ympäristötuhoja eri puolilla Ukrainaa.
Greenpeacen ja Ecoactionin julkaisema kartta näyttää sodan ympäristötuhoja eri puolilla Ukrainaa.

Ympäristöjärjestöt Ecoaction ja Greenpeace ovat kartoittaneet Venäjän hyökkäyssodan ympäristölle aiheuttamia tuhoja lähes 900 tapauksen verran. Näistä 30 tapausta järjestöt ovat julkaisseet uudella kartallaan esimerkkeinä vakavimmista ympäristötuhoista.

Kaikki kartan tapaukset on luokiteltu vaurion tyypin mukaan, ja niihin on liitetty lyhyt kuvaus tapauksesta. Sodan jatkuessa asiantuntijat jatkavat tuhojen kartoittamista.

“Sodan aiheuttamien vahinkojen kartoittaminen on monimutkaista. Vapautetun alueen uskotaan olevan täynnä miinoja ja muita räjähteitä, ja Venäjän joukot miehittävät edelleen osia Ukrainasta. Tämä tekee tiedonkeruusta haastavaa. Meidän on kuitenkin kiinnitettävä enemmän huomiota ympäristötuhoihin, jotta luonnon ennallistaminen huomioidaan Ukrainan jälleenrakentamisessa. Luonnon elpyminen vaatii työkaluja, osaamista ja sitoutumista sekä paljon rahaa. Niitä tarvitaan jo nyt, ei vasta silloin, kun sota on ohi”, Denys Tsutsajev, Greenpeace CEE:n asiantuntija Kiovassa sanoo.

Sodan alun 24. helmikuuta 2022 jälkeen virallisten tietojen mukaan 1,24 miljoonaa hehtaaria luonnonsuojelualuetta on kärsinyt vahinkoja. Vihollisuudet ovat vaikuttaneet 3 miljoonaan hehtaariin Ukrainan metsiä. 450 000 hehtaaria metsiä on miehitettynä tai taistelualueilla.

”Sota ei vaikuta vain ihmisiin ja infrastruktuuriin, vaan myös luontoomme. Ympäristö on kuitenkin hiljainen uhri. Haluamme olla luonnon ääni, jotta kaikki ovat tietoisia Venäjän hyökkäyksen ympäristövaikutuksista. Sodan päätyttyä tunnemme nämä vaikutukset vielä pitkään”, sanoo Jevhenija Zasjadko Ecoactionista.

Sota saastuttaa maaperän, veden ja ilman

Greenpeacen ja Ecoactionin julkaisema kartta havainnollistaa, kuinka Venäjän hyökkäys on tuhonnut Ukrainan luontoa. Ohjusiskut aiheuttavat maastopaloja ja sodankäynti saastuttaa maaperää sekä vettä. Pommitusten aiheuttamat tulipalot teollisuuslaitoksissa aiheuttavat ylimääräistä ilman, maaperän ja veden saastumista.

Ammusten räjähdyksissä muodostuu yhdisteitä kuten häkää, hiilidioksidia, typpioksidia, typpidioksidia, typpioksiduulia, formaldehydiä, vetysyanidihöyryä ja typpeä. Räjähdyksen jälkeen nämä yhdisteet hapettuvat. Reaktiotuotteet vapautuvat ilmakehään aiheuttaen muun muassa vaurioita ihmisten ja eläinten hengityselimille, tuhoja puille sekä happosateita. 

Myös ammusten metalli on vaarallista ympäristölle. Ammusten yleisin materiaali on teräksen kanssa sekoitettu valurauta, jonka sisältämiin alkuaineisiin kuuluu raudan ja hiilen lisäksi myös rikki sekä kupari. Maaperään päästyään nämä aineet voivat huuhtoutua pohjavesiin ja tunkeutua lopulta ravintoketjuihin. 

Kartta ympäristötuhoista Ukrainassa


Greenpeace rohkaisee tukemaan ukrainalaisia järjestöjä, jotka tekevät työtä luonnon ennallistamiseksi ja seuraavat sodan vaikutuksia. Tässä lista näistä järjestöistä.