Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) kuudennen arviointiraportin tuorein, kolmas osaraportti julkaistiin tänään maailmanlaajuisesti.

Raportti keskittyy keinoihin, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä, ja esittelee ratkaisuja, joilla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan vielä saavuttaa. Samalla raportti kuitenkin painottaa, että nämä ratkaisut jäävät saavuttamatta, mikäli hallitukset jatkavat kuten tähän asti. Elämme kriittisiä hetkiä, ja suunta kohti päästöttömyyttä on otettava nyt.

“Sotia ja ilmastokriisiä ruokkivien fossiilisten aika on ohi. Yhdellekään uudelle fossiilisten tuotantohankkeelle ei ole yksinkertaisesti tilaa, ja nykyisten hiili- ja kaasulaitosten täytyy sulkeutua aiottua aikaisemmin. Päättäjät vakuuttavat tekevänsä parhaansa ilmaston puolesta, mutta tutkijat ovat juuri osoittaneet nämä puheet tyhjiksi. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä se, mitä tarvitaan, valtavin hyödyin! Silti raha virtaa ratkaisujen sijasta ongelmien pahentamiseen. Tämä muuttuu vain, kun hallitusten, yritysten ja sijoittajien tavoitteet saadaan linjaan Pariisin sopimuksen 1.5°C lämpenemisrajan kanssa”, sanoo Greenpeace Internationalin IPCC:n tarkkailijaryhmän koordinaattori, ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

Raportin mukaan ratkaisut, joilla päästöt voitaisiin ainakin puolittaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä, ovat jo olemassa, ja niistä yli puolet on kustannuksiltaan halpoja tai jopa negatiivisia, jolloin niiden toteuttaminen säästää rahaa. Aurinko- ja tuulivoiman, sähköistämisen ja energiatehokkuuden lisäksi raportti painottaa metsien ja muiden ekosysteemien ennallistamisen ja suojelemisen merkitystä, maanviljelyn hiilensidontaa, ja ruokailutottumusten muuttamisen tärkeyttä. Rahaa ongelmien ratkaisemiseksi on, mutta tällä hetkellä yksityistä ja julkista rahaa virtaa enemmän fossiilisiin polttoaineisiin kuin ilmastokriisin selättämiseen. Jotta tarvittavat päästövähennykset saadaan lähitulevaisuudessa tehtyä, on ratkaisuihin suunnattavien rahavirtojen moninkertaistuttava samalla, kun fossiilisten rahoittaminen lopetetaan. Uusille fossiilisten polttoaineiden infrastruktuurihankkeille ei yksinkertaisesti ole tilaa.

“Aurinko- ja tuulivoima ovat nyt halvimpia tapoja tuottaa energiaa, ja se on käänteentekevä muutos! Uusiutuvien avulla voimme nyt putsata liikenteen, rakentamisen ja teollisuuden fossiilisista nopeammin kuin mitä vielä joku aika sitten pidettiin mahdollisena – jos niille vain annetaan tilaisuus. Hallitusten on nyt työnnettävä fossiiliset rohkeasti syrjään, sillä sekä uhat että mahdollisuudet ovat tällä hetkellä suurempia kuin koskaan, mutta vielä suurempi on yhteen tulevien muutoksentekijöiden voima”, Kosonen jatkaa.

Tuore raportti vahvistaa sen, että valtioiden ilmastotoimet eivät vieläkään ole linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa. Tämä pahentaa globaalia epätasa-arvoa ja ilmastokriisin vaikutuksia, joista eniten kärsivät jo nyt heikoimmassa asemassa olevat. Raportin yhteenveto tarjoaa valtioille kehykset YK:n ilmastokokouksessa Glasgowssa viime vuonna annettujen lupausten saavuttamiseksi. Kokouksessa maat lupasivat korjata ilmastotavoitteitaan tämän vuoden loppuun mennessä. Seuraava ilmastokokous, COP27, järjestetään tänä vuonna Egyptissä. Siellä valtioiden on vastattava ilmastopaneelille, miten ne aikovat kiriä umpeen tähän mennessä vajaiksi jääneitä toimia.

Tänään julkaistu kolmas osaraportti on osa IPCC:n kuudetta arviointiraporttia, ja täydentää ensimmäistä osaraporttia, joka käsitteli ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa – ja toista osaraporttia, joka käsitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sopeutumista ja haavoittuvuuksia. Näiden osaraporttien keskeiset havainnot kootaan yhteen lokakuussa ilmestyvässä yhteenvetoraportissa.

Lataa Greenpeacen tiivistelmä raportin avainkohdista(englanniksi).

Kuvia ja videoita ilmastonmuutoksen vaikutuksista on saatavilla Greenpeacen media-arkistosta.

Lisätietoja

Kaisa Kosonen, Ilmasto- ja energia-asiantuntija
050 368 8488
[email protected]

Juuso Janhunen, tiedottaja
040 482 5541
[email protected]