Kymmenen suomalaista kansalaisjärjestöä on tänään julkaissut ohjenuoransa ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemiseksi tulevissa kuntavaaleissa. Kunnat voivat vaikuttaa muun muassa kestävään liikenteeseen ja energiaan sekä metsien käyttöön.

Greenpeace ja yhdeksän muuta kansalaisjärjestöä ovat laatineet listan konkreettisia toimenpiteitä, joilla Suomesta tehdään hiiliineutraalia yhdessä kuntalaisten kanssa. Monia ilmasto- ja monimuotoisuuskriisin ehkäisemisen kannalta välttämättömiä päätöksiä tehdään kunnissa ja kaupungeissa. Kunnat voivat edistää esimerkiksi kestävää liikennettä ja energiaratkaisuja.

“Hiilineutraalissa Suomessa vähäpäästöinen liikkuminen on helppoa ja yksityisautoilun tarve vähenee. Liikenneverkon suunnittelussa priorisoidaan kävelyä, pyöräilyä ja houkuttelevia liikennepalveluita. Veronmaksajien rahoja ohjataan julkisen ja vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen samalla, kun haitallisia tukia puretaan”, toteaa Olli Tiainen Greenpeacesta.

Energiantuotannon osalta järjestöt peräänkuuluttavat tehokkaita ja vaikuttavia ilmastotekoja. Lämmityksessä pitää päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja kestämättömästä bioenergiasta. Kuntien onkin laadittava suunnitelma siitä, miten fossiilisista luovutaan. Polttoon perustumattomien ratkaisujen on oltava energiaratkaisuissa etusijalla.

“Fossiilisten ja kestämättömän biomassan polton aika on ohi. Erityisesti turpeesta on luovuttava mahdollisimman nopeasti. Suunnaksi pitää ottaa polttoon perustumattomat ratkaisut ja energiatehokkuuden parantaminen. Uusiutuviin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin panostaminen on myös kuntien talouden ja työllisyyden kannalta järkevää“, sanoo Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Ilmasto ja luonto huomioitava myös julkisissa hankinnoissa ja maankäytössä

Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisen tulee näkyä myös siinä, miten kunnan varoja käytetään. Julkisissa hankinnoissa tulee edellyttää ilmastovaikutuksien arviointia ja lisätä esimerkiksi kasvisperäisen ruuan osuutta. Myös kuntien omaisuutta voidaan käyttää ilmastokriisin torjuntaan esimerkiksi ohjaamalla varat pois fossiilisijoituksista ja luopumalla omien metsien tuotantotavoitteista.

Kuntien metsiä tulee tarkastella monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteet edellä. Kaavoituksella varmistetaan monimuotoisuudelle elintärkeiden ketojen, niittyjen ja vapaiden rantojen säilyminen.

“Kuntavaalit näkyvät konkreettisesti lähiluonnossamme. Lähimetsiemme kohtalosta päätetään valtuustosaleissa. Monessa kunnassa on viime aikoina suojeltu metsiä METSO-ohjelmassa ja päätetty siirtyä esimerkiksi jatkuvaan kasvatukseen, mikä kertoo, että kunnilla voi olla merkittävä rooli monimuotoisuuden turvaajina ja kestävän metsäpolitiikan edelläkävijöinä”, sanoo WWF:n ilmastovastaava Bernt Nordman.

Lue järjestöjen kuntavaaliteesit täältä.

Lisätiedot

Olli Tiainen, ilmasto- ja energia-asiantuntija
[email protected]
040 164 8606

Juuso Janhunen, tiedottaja
[email protected]
040 482 5541