Seitsemän saamelaispaliskuntaa on esittänyt mielipiteensä Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistoon. Suunniteltu rata kulkisi paliskuntien laidunmetsien läpi. Paliskunnat vaativat Jäämeren radan poistamista kaavasta. [1]

Jussa Seurujärvi vastustaa Jäämeren rataa, joka uhkaa saamelaisten poronhoitoa.

“Jäämeren rata tarkoittaisi elämäntapamme loppua. Elän tämän uhan alla päivittäin. Rautatie tuhoaisi menneisyyteni, tulevaisuuteni ja identiteettini”, sanoo Jussa Seurujärvi Muddusjärven paliskunnasta.
Saamelaiset ovat harjoittaneet poronhoitoa sukupolvien ajan. Porot tarvitsevat talvella metsien jäkälää, mutta hakkuut ovat pilkkoneet laidunmetsät niin, että on jouduttu turvautumaan talviruokintaan.
Jäämeren rata on hanke, jonka on tarkoitus liittää Suomen luonnonvarat Jäämerelle ja Koillisväylälle. Rata helpottaisi metsäteollisuuden kasvua ja kaivosten avaamista Saamenmaalle.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta tehty selvitys toteaa, ettei hanke olisi taloudellisesti kannattava. Siitä huolimatta Lapin liitto aikoo pitää ratavarauksen Pohjois-Lapin maakuntakaavassa ja siten pitää yllä uhkaa saamelaisten poronhoidolle.
“Suomen viranomaiset ovat tekemässä kauppaa maillamme. Sitä emme hyväksy”, Seurujärvi sanoo.
Greenpeace on tehnyt yhteistyötä saamelaisten kanssa vuodesta 2002 lähtien suojellakseen Pohjois-Lapin metsiä, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä poronhoidolle, luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle.
“Suomen hallitus veikkaa, että sulava Arktis avaisi kauppareitin, jolla Saamenmaata voisi pilkkoa. He haluavat lisää sellunkeittoa ja lisää hakkuita. Se on järjetöntä. Meillä ei ole varaa menettää yhtään enempää näiden pohjoisten metsien hiilinielua eikä niiden monimuotoisuutta”, sanoo Greenpeace Nordenin metsäasiantuntija Matti Liimatainen.
Kuvia Saamenmaalta
Lisätietoja:
Matti Liimatainen, metsäasiantuntija, Greenpeace Norden, 0400 346 329
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, Greenpeace Norden, 050 369 6202
Viite:
[1] Saamelaispaliskuntia on 13. Jäämeren ratavaihtoehdot koskisivat seitsemän paliskunnan laidunmetsiä. Kaikki seitsemän paliskuntaa (Ivalo, Lappi, Hammastunturi, Muddusjärvi, Näätämö, Paatsjoki ja Vätsäri) on esittänyt rataa vastustavan mielipiteensä Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta määräaikaan 28.2.2019 mennessä.