Vanhaa havumetsää Karttimonjoella tammikuussa 2023. Kuvassa on elävien puiden lisäksi keloja.
Valtio uhkaa hakata yli 20 luonnonmetsää. Yksi uhatuista metsistä on Karttimonjoen luonnonmetsä.
Kuva: Sanni Seppo.

Greenpeace, Luontoliitto, Metsäliike ja Elokapina vetoavat kolmeen suureen metsäyhtiöön, että nämä lopettaisivat puun ostamisen luonnonmetsistä.

“Tilanne on järjetön: kuudennen sukupuuttoaallon keskellä metsäyhtiöt ostavat sellutehtailleen puuta luonnonmetsistä. Me vetoamme metsäyhtiöiden johtajiin – te voitte päättää, säilyvätkö luonnonmetsät tuleville sukupolville vai eivät”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Oona Käyhkö.

Greenpeace, Luontoliitto, Metsäliike ja Elokapina julistivat Suomeen tänään luonnonmetsähälytyksen, sillä luonnonmetsien tilanne ei ole ollut vuosiin näin hälyttävä.

Yli 20 valtion mailla kartoitettua luonnonmetsää on akuutin hakkuu-uhan alla. Valtionmetsiä hallinnoiva Metsähallitus ei ole suostunut perääntymään hakkuusuunnitelmista luonnonmetsien poikkeuksellisista luontoarvoista huolimatta.

Metsäyhtiöt UPM, Metsä Group ja Stora Enso ovat valtion suurimpia puunostajia. Greenpeace on käynyt keskusteluja yhtiöiden kanssa, mutta ne eivät ole suostuneet lopettamaan puunostoja valtion luonnonmetsistä.

“Kun luonnonmetsä kerran hakataan, sitä ei välttämättä saa takaisin enää koskaan. Me teemme kaikkemme hakkuiden estämiseksi”, sanoo Elokapinan aktivisti Jakob Wartiovaara.

Noin viisikymmentä vapaaehtoisia vahtii luonnonmetsiä hakkuiden varalta. Metsävahteja on ympäri Suomen.

“Valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus hävittää luontoarvoja hakkaamalla jopa hyvin arvokkaiksi tiedettyjä metsiä. On tärkeää, että aktiiviset kansalaiset nostavat asiaa julkisuuteen. Siksi olen mukana metsävahtitoiminnassa”, sanoo Iso-Valkeisen luonnonmetsää Kuhmossa vahtiva Metsäliikkeen vapaaehtoinen Pekka Pellikka.

“Enemmistö suomalaisista toivoo, että metsiä kohdeltaisiin eri tavoin ja luonnonsuojelua lisättäisiin. Nyt valtio ja metsäyhtiöt ovat uhraamassa viimeisiä arvokkaita metsiä selluksi, vaikka juuri nämä ovat niitä metsiä, joista suojelutoimien kuuluisi alkaa”, sanoo Otso Piitulainen Luontoliiton metsäryhmästä.

Greenpeace, Luontoliitto, Metsäliike ja Elokapina vaativat, että:

  • Metsäyhtiöt kieltäytyvät ostamasta puuta sekä luonnonmetsistä valtion mailla että muista luonnonmetsistä.
  • Suomen hallitus sitoutuu suojelemaan kaikki viimeiset luonnonmetsät ja asettaa kaikki jo kartoitetut luonnonmetsät välittömään hakkuukieltoon.

Lisätiedot ja kuvat hakkuu-uhan alla olevista luonnonmetsistä blogissa

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Oona Käyhkö
Greenpeacen metsäasiantuntija
040 765 0087
[email protected]

Pekka Pellikka
Metsäliikkeen vapaaehtoinen
050 499 1116
[email protected]

Jakob Wartiovaara
Elokapinan aktivisti
[email protected]

Mari Vaara
Greenpeacen tiedottaja
040 751 7957
[email protected]

Reija Mikkola
Luontoliiton metsävastaava
045 1179 610
[email protected]