Hvaler

Hvaler er livsviktige for havenes økosystemer og for å dempe den globale oppvarmingen. Greenpeace er mot hvalfangst siden mange hvalarter er utrydningstruede. De fleste land har forbud mot hvalfangst, men Norge er et av få land som driver med hvalfangst.

Whales in the Great Australian Bight.
Humpback Whales In Antarctica.

Problemet med hvalfangst

En storstilt og uregulert jakt på verdens hvaler gjennom 1800- og 1900-tallet førte til at de fleste av hvalartene stod i fare for å utryddes. Norge var en stor aktør for utryddelse av hval i Sørishavet.

Verdens land gikk i 1983 sammen om et moratorium med totalforbud mot kommersiell hvalfangst. Norge, Island og Japan reserverte seg mot vedtaket. Selv om bestandene har tatt seg opp de siste tiårene, er fortsatt mange av artene sårbare og truet av å dø ut.

Hva vi gjør med hvalfangst

På 90-tallet var Greenpeace i Norge mest kjent for hvalfangstmotstand. Vi har ingen aktiv kampanje mot hvalfangst i Norge i dag, ettersom dagens fangst ikke utgjør en akutt trussel mot vågehvalbestanden. Men vi jobber aktivt for å verne hav og ta vare på mangfoldet av marine arter. Dette styrker også levevilkårene for hval.

Sand Whale at Haeundae Beach in Busan, S. Korea.

Lær mer om sakene