Insekter

Insekter utgjør omtrent halvparten av alle kjente dyre- og plantearter. Innsektene spiller en viktig rolle i de fleste økosystemene. Noen insekter sprer pollen. Andre er nedbrytere, og spiser opp døde dyr og planter eller blir selv til mat for dyr.

Bie i Tyskland
Humle i Tyskland. Hver tredje bie- og humleart står på rødlista over truede dyrearter i Norge. Foto: Axel Kirchhof, Greenpeace

Problemet med insekter

Insekter er under stort press, og ekstra ille står det til med pollinerende insekter som bier og humler. Faktisk står hver tredje bie- og humleart på den såkalte rødlista over truede dyrearter i Norge.

Truslene kommer fra mange kanter, og noen av de største er klimakrisen, sprøytemidler, utbygging av veier, nye boligområder og industri, og gjengroing av landbruks- og beiteområder. Om mange insekter forsvinner, truer det matforsyningen og hele økosystemer. Insekter i Norge er spesielt truet av utbygging, oppdyrking og drenering, skogbruk og gjengroing av landskapene de lever i.

Hvordan vi jobber for insekter

Insekter er under stort press, og ekstra ille står det til med pollinerende insekter som bier og humler. Faktisk står hver tredje bie- og humleart på den såkalte rødlista over truede dyrearter i Norge.

Truslene kommer fra mange kanter, og noen av de største er klimakrisen, sprøytemidler, utbygging av veier, nye boligområder og industri, og gjengroing av landbruks- og beiteområder. Om mange insekter forsvinner, truer det matforsyningen og hele økosystemer. Insekter i Norge er spesielt truet av utbygging, oppdyrking og drenering, skogbruk og gjengroing av landskapene de lever i.

Økologisk landbruk i Istanbul. Greenpeace jobber med å fremme mer økologisk landbruk, som betyr færre skadelige sprøytemidler.

Lær mer om sakene