Greenpeace lanserer i dag en rapport som slår fast at 30 prosent av verdens internasjonale havområder bør vernes innen 2030. Organisasjonen mener Norge må ta en lederrolle for å få på plass en FN-avtale for marint vern.

Mens verdens land er samlet i FN for å forhandle om en global hav-avtale, presenterer Greenpeace og uavhengige forskere fra universitetene i York, Oxford, Edinburgh og Salford rapporten 30×30: A Blueprint For Ocean Protection. Rapporten viser hvordan internasjonale havområder bør vernes for å bevare naturen og minimere påvirkningen fra klimaendringer, havforsuring, overfiske og plastforurensning.

– Vi er overrasket over hvor raskt utarmingen av viktige og spektakulære arter i internasjonale farvann skjer, sier Callum Roberts, professor i marinbiologi ved Universitet i York og en av forfatterne av rapporten.

Nesten halvparten av kloden vår er havområder utenfor nasjonale grenser, såkalt internasjonalt farvann. Likevel har vi ikke noe internasjonalt regelverk som regulerer bruken. Områdene er underlagt et virvar av regionale regelverk, og flere områder er ikke regulert i det hele tatt. Under 1 prosent av verdens internasjonale hav er vernet tilstrekkelig.

– Store tap av sjøfugler, skilpadder, haier og marine pattedyr viser at systemet for å beskytte naturen ikke fungerer og at FN må fikse dette snarest. Denne rapporten beskriver hvordan et nettverk av marine verneområder kan rulles ut i internasjonalt farvann og beskytte arter fra utryddelse og hjelpe dem til å overleve i et miljø som raskt endrer seg, sier Roberts.

Statsminister Erna Solberg uttalte i fjor at “store områder i verdenshavene preges av ville vesten-tilstander, uten regulering”. Greenpeace mener at Norge må ta en aktiv rolle i FN for å etablere et overordnet globalt forvaltningsorgan som regulerer vern og bærekraftig forvaltning i internasjonalt farvann.

– Vi står i fare for å ødelegge og tømme havene våre for ressurser. Verden står akkurat nå overfor en historisk mulighet til å få på plass et regelverk som tar bedre vare på havet. Norske myndigheter må sørge for at vi får en sterk og helhetlig FN-avtale for å beskytte internasjonale havområder, sier havrådgiver i Greenpeace Norge, Halvard Raavand.

Rapporten: www.greenpeace.org/30x30blueprint

Interaktivt kart som viser hvordan verdens havområder bør vernes: www.greenpeace.org/30×30

Bilder og video til fri bruk: https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJWA83W0

Mer info om FN-traktaten for vern av hav: Protect the Global Oceans: Why We Need a Global Ocean Treaty

Kontaktperson

Aud Hegli Nordø
Kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge

[email protected] / 41470649

Vær med ×