Kode grønn byr på gripende fortellinger om natur og klima, krydret med analyser av dagsaktuell klimapolitikk, slik at du lettere kan navigere den norske klimadebatten. 

Skogene brenner, havet stiger, ekstremværet blir stadig mer ekstremt, og FNs klimapanel har erklært kode rød for menneskeheten. Denne podcasten fra Greenpeace Norge er et forsøk på å gå dypere inn i problemene for å finne løsninger. For å oppnå kode grønn.

I første episode, “Redd Repparfjord”, tar vi for oss en konflikt som har skapt mye engasjement. 

Sommeren 2021 startet gruveselskapet Nussir ASA grunnarbeidet for å kunne bygge den omstridte kobbergruva ved Riehpovuotna (Repparfjord) i Finnmark. Nussir-gruva er kanskje best kjent for å ha fått tillatelse til å dumpe 30 millioner tonn med giftig avfall rett i fjorden i et sjødeponi. Havforskningsinstituttet er tydelig på at et fjorddeponi vil representere en alvorlig kjemisk og fysisk forurensning av fjorden og fraråder å gi tillatelse til deponiet. Repparfjord er et viktig gyteområde for kysttorsk, og har i tillegg status som nasjonal laksefjord. Nå frykter lokalbefolkningen og miljøvernere at viktig liv i fjorden kan gå tapt. 

I tillegg til å true fjorden og fisken, belaster også gruveplanene reindriften i området, som allerede er under sterkt press. En utredning utført av stiftelsen Protect Sápmi på oppdrag av Sametinget, har slått fast at gruvevirksomhet og reindrift ikke kan sameksistere i Repparfjord. Sametinget mener derfor at prosjektet bryter med samenes rett til selvbestemmelse og kulturutøvelse, som inngår i menneskerettighetene.

Siden i sommer har miljøaktivister og urfolk samlet seg i en protestleir ved Repparfjord. De har aksjonert med lenker og sivil ulydighet for å hindre oppstarten av gruva. Vi har vært på besøk i protestleiren, fått en smakebit på livet der, og vært med på aksjon.

Hør på Kode Grønn på Spotify, Apple Podcasts og Soundcloud.