Vil du gjøre mer?
Vær med ×

Å være frivillig i Greenpeace har gitt meg muligheter, kunnskap og venner fra hele Europa.

Jeg heter Manuel, og jobber som forskningsingeniør innen fornybar energi og miljøteknologi i Bergen.

Som en profesjonell på feltet har jeg vært vitne til hvordan viktig teknologi har utviklet seg over årene. Mulighetene innenfor ren energi, alternative mobilitetskonsepter og grønn skipsfart begrenses ikke lenger av teknologien.

Vitenskapen har gitt oss gjennomførbare løsninger som kan hjelpe oss med å løse de viktigste miljø- og klimautfordringene. Det grønne skiftet er ikke lenger et teknisk problem. I dag er den største hindringen samfunnsøkonomiske faktorer, som kan påvirkes av politikk, reguleringer og økt bevissthet.

Derfor ble jeg med som frivillig i Greenpeace. Jeg ville hjelpe til med å skape offentlig oppmerksomhet rundt viktige saker og fremme krav om å iverksette det som er mulig allerede i dag. Å være frivillig i Greenpeace ga meg muligheten til å bli kjent med likesinnede, delta i workshops og få verdifull opplæring for å hjelpe til med å støtte nasjonale og globale kampanjer. Underveis har jeg fått sjansen til å besøke noen av Greenpeace-skipene, delta i aksjoner og få venner fra hele Europa.

Oppgavene de frivillige driver med varierer enormt mellom person, land og kampanje. Alle kan bidra med sine individuelle ferdigheter og interesser, enten det måtte være å planlegge arrangementer, holde presentasjoner for skoleklasser, innsamling av penger, eller kampanjevirksomhet på gateplan. Alle er nyttige og alle er alltid velkommen til å bli med på laget og gi av tiden sin i kampen for rettferdighet for miljøet og klimaet.

Er du interessert i å bli frivillig i Greenpeace? Les mer her.