En kjølig lørdag morgen i mars satt jeg i en kajakk ute i Østersjøen sammen med fire andre Greenpeace-aktivister. Vi ventet på å møte det store russiske tankskipet SCF Baltica, som var på vei fra Russland til Belgia med 85.000 tonn russisk tungolje.

Jeg hadde på meg tørrdrakt og hjelm, i tilfelle noen skulle finne på å kaste noe mot oss fra tankskipet. I hendene hadde jeg et banner med teksten “Stop fuelling the war”.

Dette var andre dag på rad at vi protesterte mot strømmen av oljetankere som frakter russisk olje gjennom danske farvann. Planen vår var å – på fredelig vis – få tankskipet til å ankre opp eller snu.

Aktivister fra Greenpeace Norden i fredelig aksjon til sjøs mot at russiske fossile brensler fraktes gjennom Østersjøen. Russlands eksport av fossile brensler bidrar til å finansiere krigen i Ukraina.

Jeg var ikke i tvil om at jeg ville bli med på denne aksjonen. Krigen i Ukraina har fått meg til å føle at jeg må gjøre noe. Og fossile brensler fra Russland er noe konkret som bidrar til å finansiere krigen akkurat nå.

LES OGSÅ: Greenpeace forsøkte å blokkere russisk oljetanker i Østersjøen 

Tankskipet trosset protesten vår denne morgenen, og kjørte utenom oss. Det samme skjedde dagen før. Men den fredelige protesten vår fikk mye oppmerksomhet. Det gjorde også liknende Greenpeace-protester i andre europeiske land som Frankrike, Tyskland og Finland. 

Finske Greenpeace-aktivister malte for eksempel budskapet “no coal” og “njet vojnje”, “nei til krigen”, på godstog med russisk kull om bord.

Vi vil sende et tydelig signal til europeiske land om at de må slutte å importere russisk olje, gass og kull, og at det haster med en grønn og rettferdig omstilling.

LES OGSÅ: Krigen i Ukraina: Hva skjer med fossil energi og grønn omstilling nå?

Protestene våre er alltid fredelige, og sikkerheten kommer alltid først.

Jeg har vært Greenpeace-aktivist siden 2019. Jeg har blant annet vært med i en aksjon mot oljeriggen West Hercules i Hammerfest – en rigg som skulle bore etter ny olje på verdens nordligste oljefelt. I fjor lenket jeg meg fast utenfor Olje- og energidepartementet

Hvorfor gjør jeg dette, lurer du kanskje på? 

Historien viser at sivil ulydighet kan endre mye. Gjennom aksjonene våre klarer vi ofte å framprovosere handling fra de som sitter med makt og ansvar. Flere Greenpeace-aksjoner har bidratt til å skape grønne lovendringer og vern av sårbare områder. En protest jeg var med på, bidro til at et kontroversielt britisk oljefelt ble lagt på is.

Activists in Kayaks Confront Siem Day in Stavanger. © Espen Mills / Greenpeace
Norske Greenpeace-aktivister protesterer mot supplyskipet Siem Day i Randaberg utenfor Stavanger. Skipet befant seg i Norge for å frakte boreinfrastruktur til det nå islagte Cambo-feltet. © Espen Mills / Greenpeace

Jeg har aldri blitt arrestert eller fått bot, men jeg vet at det finnes en risiko for at det kan skje. All den tid du er fredelig, utgjør du ingen risiko for deg selv eller andre. 

LES OGSÅ: Klimakrisen: Fire ting du kan gjøre 

Det føles bra å gjøre noe konkret. Men vi har fortsatt en lang vei å gå for å skape ekte endring. Jo flere folk som protesterer og demonstrerer, og som kritiserer krigen, desto større innvirkning vil det ha.

Aktivistene våre er frivillige. Her kan du lese mer om hvordan det er å være frivillig i Greenpeace, og hvordan du kan bli med. Jeg håper du vil engasjere deg for en grønn og fredelig framtid.