Foto: Rami Shlush og Elad Aybes / Greenpeace og Israels natur- og parkvesen

Et omfattende oljeutslipp utenfor Israels kyst har rammet dyre- og plantelivet langs flere av landets strender. Det er fremdeles uklart hva som forårsaket oljesølet, men ifølge forskningsenheten i Greenpeace og andre kilder kommer det sannsynligvis fra et ulovlig utslipp fra et oljetankskip 50 kilometer fra kysten.

Dette oljeutslippet er ingen ulykke, det er miljøkriminalitet. Selv om forholdene ikke er helt avklarte ennå, viser dette nok en gang at avhengigheten vår av fossile brensler er livstruende for klimaet og miljøet. 

Oljesølet bør være en varsellampe for den israelske regjeringen, som har investert i olje og gass som både fyrer opp under klimakrisen og er en stor trussel mot sårbare marine økosystemer, som korallrevene i Eilat og unike økosystemer i Dødehavet. Den israelske regjeringen må avvikle sin avhengighet av olje og gass og stanse planene for nye rørledninger i Middelhavet en gang for alle.

Oljesølet viser også den ekstremt mangelfulle miljøbeskyttelsen i Middelhavet, hvor det marine livet allerede er truet av økt trafikk, plastforurensning og miljøgifter. Det er smertefullt tydelig hvor uforberedt den israelske regjeringen var på å håndtere denne typen akutte miljøkatastrofer. I stedet er det sivilsamfunnet og tusenvis av frivillige som for øyeblikket renser strendene for klissete råolje.

Så mye som 40 prosent av Israels kyst (170 kilometer) er rammet, og som så ofte er det dyrene som må betale den høyeste prisen. Frivillige har funnet tusenvis av døde og skadde fisker, skilpadder og fugler fanget i råoljen.

Katastrofen 17. februar rammet 170 km av strandlinjen, omtrent 40 prosent av Israels kyst. Flere dyr, inkludert fugler og havskilpadder, var dekket med olje.

Greenpeace Israel jobber nå med allierte fra miljøbevegelsen og fokuserer på tre tiltak:

1. Først og fremst å mobilisere frivillige til å rydde opp i strendene

2. Å dokumentere og spre nyhetene om manglende miljøvern og mangel på beredskap for oljeutslipp i Middelhavet

3. Å fortsette å kjempe mot avhengighet av fossile brensler og å legge press på regjeringer i alle land for en overgang til ren, bærekraftig energi

Flere miljøkatastrofer er forårsaket av menneskers avhengighet av fossile brensler. Det trenger ikke være slik. En grønnere, mer bærekraftig fremtid med fornybar energi er mulig, og vi må fortsette å legge press på politikerne for hvilke veivalg som må tas. Har du mulighet til å støtte arbeidet vårt for en sunnere, renere planet med et bidrag? Trykk her.

Vær med ×