Demonstrasjon mot Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet. © Lucía Alejandra Prieto / Greenpeace Aktivist med en plakat som sier "No es no" - "nei betyr nei".
Demonstrasjon mot Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet. © Lucía Alejandra Prieto / Greenpeace

Verden rundt kjemper miljøorganisasjoner og lokalbefolkninger mot Equinors klima- og naturødeleggende prosjekter.  Nå trenger vi din hjelp til å øke presset fram mot Equinors generalforsamling. Her er fire ting du kan gjøre i dag for å bidra til å få Equinor ut av olje og gass.

Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået har advart om at vi ikke kan bygge noe ny fossil infrastruktur noe sted i verden hvis vi skal nå 1,5 gradersmålet. Det betyr at det verken er plass til nye olje- og gassfelt, og heller ikke nye rørledninger, oljeterminaler og lignende. Likevel jobber vårt statseide oljeselskap, Equinor, for å åpne nye skitne fossile prosjekter verden rundt. Fra Rosebank i Storbritannia til Bay du Nord i Canada, Bacalhau i Brasil og oljeleting i Argentinahavet – listen over Equinors kontroversielle utenlandsprosjekter er lang. 

Equinor møter voksende motstand over hele verden. Kampanjer mot selskapet har fått stort turtall i Storbritannia, Canada, Brasil og Argentina. Hør fra noen av de modige menneskene som kjemper for å få Equinor ut av olje og gass.

Equinor må ta ansvar for faktiske utslipp fra olje og gass

En viktig anledning for å legge press på Equinor er den årlige generalforsamlingen deres, som i år finner sted onsdag 10. mai i Stavanger. Til denne har vi sendt inn et forslag som lyder:

“Equinor identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til klima og integrerer dette i selskapets strategier. Selskapet setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med å begrense global oppvarming til 1,5 grader, og rapporterer til aksjonærene om måloppnåelse. Målene og tiltakene inkluderer hele verdikjeden (scope 1,2 og 3) og innebærer en absolutt reduksjon i klimagassutslipp.”

Dette forslaget innebærer at Equinor må ta ansvar for utslippene fra oljen og gassen de produserer når denne forbrennes. Det betyr at Equinors investeringsbeslutninger må være i tråd med det globale målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Med andre ord: Equinor må bremse oljeletingen og i stedet investere i fornybart. Forslaget vårt er også i tråd med Stortingets nye vedtak om at statseide selskaper som Equinor skal operere i tråd med 1,5-gradersmålet.

Hjelp oss å ta Equinor i en grønnere retning

Her er fire ting du kan gjøre i dag for å bidra til å få Equinor ut av olje og gass:

  1. Signer oppropet. DU kan bidra til å utgjøre en forskjell. Ved å signere oppropet er du med på å vise Equinor og regjeringen at det er bred motstand mot Equinors klima- og naturødeleggende prosjekter både i Norge og utlandet.
  1. Send en e-post til næringsminister Jan Christian Vestre. Staten eier 67 prosent av Equinor. Regjeringen har dermed evnen til å endre selskapets kurs, men mangler viljen. Send en e-post til næringsminister Jan Christian Vestre og del din bekymring over Equinors klima- og naturødeleggende utenlandsprosjekter. Vi har laget et forslag, men bruk gjerne et par minutter på å gjøre beskjeden mer personlig. 
  1. Del med venner og kjente. Equinor er eksperter på å fremstille seg selv som et ansvarlig og bredt energiselskap, men dette er ren grønnvasking. Her hjemme hører vi lite om Equinors kontroversielle utenlandsprosjekter. Det må vi få en slutt på. Del informasjon om Equinors prosjekter (Instagram og Facebook) og bidra til å avsløre Equinors sanne natur. 
  1. Lær mer om Equinors utenlandsprosjekter. 9. mai, dagen før Equinors årlige generalforsamling, arrangerer vi et seminar i Stavanger. Her kan du høre fra noen av de modige menneskene som kjemper mot Equinors prosjekter i Canada, Argentina, Brasil og Storbritannia. Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig. Det vil også bli mulighet for å følge arrangementet digitalt på Facebook. 

Sammen kan vi endre Equinor. I fjor forhindret en samlet miljøbevegelse Equinor fra å åpne Wisting, som ville ha blitt verdens nordligste oljefelt. Nå kan vi sikre at Equinor må endre kurs og investere i tråd med Norges og verdens klimamål. 

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med