Stopp Equinors skitne olje- og gassprosjekter i utlandet

Har skrevet under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

Krev stans i Equinors fossile utenlandsprosjekter

Bli med og krev stans i Equinors fossile utenlandsprosjekter. Gjennom å skrive under bidrar du til å legge press på Equinor og regjeringen for å kreve stans i Equinors kontroversielle olje- og gassprosjekter i utlandet.

Jeg ønsker å fortsette å gjøre en innsats for planeten vår og motta informasjon fra Greenpeace om hvordan jeg kan bli med og beskytte klima og miljø. Les personvernreglene våre her.

Gi et månedlig bidrag

Vi i Greenpeace jobber for å presse politikere og selskaper i Norge og resten av verden, slik at de handler for planetens beste. Som en helt uavhengig miljøorganisasjon kan vi ikke gjøre jobben vår uten støtten fra enkeltpersoner som deg. Har du mulighet til å bidra med et valgfritt månedlig beløp og bli med i arbeidet for en grønnere planet?

Equinor er et av verdens største oljeselskaper. Akkurat nå jobber Equinor for å åpne kontroversielle, nye oljeprosjekter rundt om i verden, som Rosebank i Storbritannia, Bay du Nord i Canada og prosjekter i Argentina og Brasil.

Disse prosjektene har blitt møtt med raseri og protester fra lokalbefolkning, urfolk og miljøorganisasjoner, som kjemper for å få stanset dem. Ikke bare vil Equinors prosjekter fyre oppunder klimakrisa, de kan også få katastrofale konsekvenser for marint liv, blant annet sårbare hval-, sjøfugl-, korall- og svampearter. 

Equinor prosjekter i utlandet må stoppes

Mens Equinor i stor grad har lyktes med å framstille seg selv som et «snilt» energiselskap i omstilling her hjemme i Norge, er selskapet svært kontroversielt i utlandet. Tidligere har vi jobbet sammen med urbefolkning og lokale organisasjoner for å stoppe Equinors skitne utenlandsprosjekter – og vi har hatt stor suksess. Etter en lang kamp og store økonomiske tap, trakk Equinor seg ut av canadisk tjæresand. En voksende lokal motstandskamp stanset også Equinors prosjekter i Australbukta, Australias svar på vårt Lofoten. Nå går vi mer systematisk til verks: Sammen med andre Greenpeace-kontorer, lokale grasrotgrupper og urfolksgrupper har vi et mål:

Equinors fossile utenlandsprosjekter må stoppes.

Fire kontroversielle planlagte utenlandsprosjekter fra Equinor

Rosebank i Storbritannia

Rosebank ligger 130 kilometer nordvest for Shetlandsøyene, og rørledninger fra feltet vil gå gjennom et marint verneområde. Hvis olja og gassen fra feltet brennes, vil det føre til mer CO2-utslipp enn de samlede årlige utslippene fra verdens 28 lavinntektsland.

2. Bay du Nord i Canada – UTSATT!

Bay du Nord i Canada er et svært risikabelt oljeprosjekt, siden det ligger i et sårbårt havområde der det blant annet finnes viktige hvalbestander. Organisasjonen Equiterre har anslått at det er 16 prosent sjanse for et oljesøl her, som kan ta 36 dager å stanse og vil få katastrofale konsekvenser for marint liv. I juni 2023 meldte Equinor at de utsetter dette prosjektet.

3. Oljeleting i Argentinahavet

Equinor satser på mer oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino) i et viktig område for hundrevis av arter, blant annet hvaler, delfiner og pingviner. Boringen vil foregå på 4000 meters dyp, der to havstrømmer møtes. Værforholdene på borestedet øker risikoen for ulykker, og prosjektet møter stor motstand lokalt.

4. Bacalhau i Brasil

Equinor har slått seg sammen med klimaverstingene ExxonMobil and Galp (Petrogal Brasil) for å utvikle Bacalhau utenfor kysten av São Paulo. Forbrenningen av olja herfra kan føre til CO2-utslipp som tilsvarer nesten halvparten av Brasils årlige utslipp. Olja ligger 10 000 meter under havoverflaten, og dette gjør at utvinningen er både krevende og kostbar.

Her kan du lese mer om Rosebank, Bay du Nord og andre Equinor-prosjekter i utlandet

Equinor er 99 prosent fossilt

En full stans i utenlandsprosjektene vil være et viktig skritt for å møte advarslene fra FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA), som sier at vi ikke kan ha nye olje- og gassprosjekter noe sted i verden hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Equinors investeringsbeslutninger går tvert imot forskernes advarsler og undergraver Norges ambisiøse klimamål.

Nye fossilprosjekter er også en bremsekloss for den omstillingen Equinor må gjennom. Selskapets grønnvaskingskampanjer kan gi inntrykk av at Equinor er i gang med overgangen fra fossil energi til fornybar energi. Men tallene lyver ikke: I fjor var kun 0,15 prosent av Equinors energiproduksjon fornybar, 99.85% var fossil.

Stopper vi utenlandsprosjektene, frigjør vi både kloke hoder og penger til fornybarsatsingen.

Nå må Equinor ta ansvar for sitt bidrag til klimakrisen, og bruke sin kompetanse og økonomiske posisjon til å sikre en rettferdig omstilling til fornybar energi. Første skritt på veien er at Equinor stopper alle nye olje- og gassprosjekter i utlandet. 

Støtt kravet om å stoppe Equinors skitne fossile utenlandsprosjekter.