En av de største koloniene av adeliepingviner holder til i Hope Bay på Trinity-halvøya, lengst nord på den antarktiske halvøya. I dette området skal Greenpeace nå utføre ubåtbasert forskning for å styrke forslaget om å etablere verdens største verneområde.

Et samarbeid mellom miljøorganisasjoner og fiskeselskaper kunngjorde før helgen et viktig skritt for å beskytte Antarktis. Et 4500 km2 stort havområde i Hope Bay ved den nordlige Antarktis-halvøya stenges for fiske.

Kunngjøringen støttes av ARK, en industriforening for ansvarlig krillfiske og en NGO-koalisjon bestående av Greenpeace, Pew, WWF og Oceanities.

Stans av krillfisket i dette store havområdet støttes av de største krillfiske-selskapene, og sørger for at nesten alle krillfiske-trålerne som opererer i Antarktis utvider de frivillige restriksjonssonene som trådte i kraft i 2018. Dette grepet vil sikre helårsbeskyttelse av den største adeliepingvinkolonien i regionen og sender en sterk intensjonserklæring til støtte for et marint verneområde på den antarktiske halvøya fra industrien til Kommisjonen for bevaring av antarktiske marine levende ressurser (CCAMLR). Krill er et lite krepsdyr og en nøkkelart i det antarktiske næringsnettet for pingviner, sel, hval og annet marint liv.

Studier har vist en sterk nedgang i populasjonen blant adeliepingvinene i den tidsperioden bestanden har blitt overvåket. Ved å stenge dette området forsterker krillindustrien sin føre-var-tilnærming, vedlikeholder viktige økosystemverdier og muliggjør bedre vitenskapelig forståelse av pingvinkoloniene i nærheten.

– Dette er et stort skritt mot permanent beskyttelse av havområdene rundt Antarktishalvøya, og vi er glade for at fiskeindustrien lytter til samlingen av enkeltpersoner, forskere og politikere over hele verden som krever beskyttelse av havet, sier Will McCallum, havrådgiver i Greenpeace UK.

– Ved å opprette dette verneområdet rundt Hope Bay tar krillfiskeindustrien viktigere grep for å beskytte Antarktis enn myndighetene som forvalter Antarktis. Det er sjokkerende at den antarktiske havkommisjonen ennå ikke har lyttet til vitenskapelig funderte forslag om å verne dette området. Vi har en lang vei å gå for å beskytte havet, og vi oppfordrer myndighetene til å forplikte seg til å opprette marine verneområder i Antarktis, uten skadelige menneskelige aktiviteter. På neste års store FN-konferanse om biologisk mangfold må de bli enige om et ambisiøst mål for å beskytte minst 30 prosent av verdenshavene innen 2030, fortsetter McCallum.

I dialog med Greenpeace, Pew og WWF i 2018 forpliktet mesteparten av krillfiskeflåten som opererer i Antarktis seg til å slutte å fiske i pingvinens hekkesesong i noen av områdene som har blitt identifisert som verneverdige. Fra fiskesesongen 2020/21 vil krillfiskeflåten permanent stanse fiske i 4500 km2 av disse områdene, samtidig som de vil fortsette å støtte prosessen for å etablere et enormt verneområde i regionen gjennom lobbyarbeid og bidrag til relevant vitenskapelig forskning.

– Naturen endrer seg raskt i Antarktis, raskere enn politikk og forvaltningen er i stand til å forstå og følge med på. Når krillindustrien går for en helårsstenging er dette en nødvendig forholdsregel som vi tar fordi vi kan. For å gjøre det rette for Antarktis må vi bevege oss utenfor komfortsonene og utvikle “delt eierskap” av viktige konsepter for bærekraftig forvaltning på tvers av industri, myndigheter og frivillige organisasjoner, sier Pål Skogrand, direktør for antarktiske operasjoner i Aker Biomarine.

– Vi er ekstremt stolte over at ARK har vært i stand til å ta et så viktig skritt. Området rundt Hope Bay var tidligere åpent for krilltråling, og det stenges nå frivillig av industrien. Til tross for minimal fiskeriaktivitet i dette området i det siste, er dette fortsatt et sterkt signal til ansvarlige myndigheter og forskere. Vi vil vise at industri kan være en positiv kraft for økosystembevaring i Antarktis, sier Dr. Javier Arata, direktør i ARK.

Bilder fra Greenpeace sin nylige ekspedisjon til Antarktis kan sees her.