Havfiskeflåten forplikter seg til å ikke fiske i nye områder i Arktis.

Thanks for the 2 million signatures for Saving the Arctic.

Havfiskeflåten i Norge og Russland gikk i dag sammen med den europeiske sjømatindustrien i en historisk avtale for å bevare det marine miljøet i Arktis. Ingen nye områder rundt Svalbard og nordover i Arktis skal tråles før en grundig miljøkartlegging er gjort.

Dette er en historisk avtale for Arktis og for miljøet. Den sikrer store miljøverdier og flere truede arter mot bunntråling, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

Avtalen, som har blitt forhandlet fram sammen med Greenpeace, innebærer et frivillig midlertidig vern av et område dobbelt så stort som Frankrike. Den begrenser både norske og russiske tråleres tilgang til nye havområder rundt Svalbard.

Med på avtalen er den norske bransjeorganisasjonen Fiskebåt, den russiske trålegruppen Karat, samt flere matvarekjeder som McDonalds, Espersen og Tesco. Det er første gang hele fiskeindustrien og store matvarekjeder går sammen for å beskytte Arktis. Avtalen vil fryse fotavtrykket til havfiskeflåten og stoppe videre utvidelse av fiskeriområdene i nord.

Les hele avtalen her (PDF).

Utfordrer regjeringen

– Vi vil berømme Fiskebåt og sjømatindustrien for å ha inngått denne historiske avtalen. Her har industrien vist vei, mens myndighetene somler. Avtalen viser at den norske havfiskeflåten tar føre var prinsippet på alvor. Nå må norske myndigheter også ta ansvar, sier Gulowsen. Han har selv vært med i forhandlingene mellom sjømatindustrien og Fiskebåt for å få avtalen i havn.

Tidligere har havisen gitt store deler av områdene i Arktis et naturlig vern. Men etter hvert som havisen har smeltet og trukket seg nordover, har havfiskeflåten trukket etter. I 2015 kom mer enn 10 prosent av all landet torsk i Norge fra den sårbare svalbardsonen. Til sammenlikning var andelen bare 1 prosent i 2001. 189 trålere har lisens til å fiske i sonen, som huser sårbare kaldtvannskoraller og flere truede bunnarter som sjøsnegler og slangestjerner.

– Det er nå en klar forventning fra både industrien og Greenpeace om at miljøvernminister Vidar Helgesen følger opp og sikrer naturområdene rundt Svalbard. Områdene som har vært beskyttet av isen i Arktis er blant de siste områdene i verden som er uberørt av tråling, sier Gulowsen.

Nesten 40.000 har skrevet under oppropet som ber Norge verne området.

Disse selskapene er med på avtalen: Fiskebåt, Karat Group, McDonald’s, Findus, Espersen, Tesco, Youngs Seafood Limited, Morrison, Asda, Sainsbuyrys, M&S.

Pressemelding fra McDonalds.

Les Greenpeace sin nye rapport om tråling i Svalbardsonen.

Mer om Greenpeace sitt arbed for vern av Arktis.

Les Truls Gulowsens blogg om konsekvenser av trålefisket rundt Svalbard.

Presse kan kontakte:

– Rådgiver Halvard Raavand på tlf. 944 89 874

– Leder Truls Gulowsen tlf. 901 07 904