Sjøengelen er en av de unike skapningene som lever i arktiske farvann.

 

I dag lanserer vi en ny rapport som viser hvordan trålflåten beveger seg inn i sårbare områder rundt Svalbard, som før var beskyttet av sjøisen.

I flere år har vi fryktet denne utviklingen. Nå kan vi vise at det stemmer: Når isen trekker seg tilbake, følger trålerne etter. Sårbar havbunn som til nå har vært beskyttet mot tråldørenes knusende effekt, er nå ubeskyttet. Og fiskerinasjonen Norge snur ryggen til og teller kun torsk, verken knuste koraller, slangestjerner, sjøengler eller sjøpenner.


 

 

Sporingsdata fra torsketrålflåten viser spor inn i stadig mer urørte områder som tidligere var beskyttet av is.

 

Etter en omfattende analyse av sporingsdata fra torsketrålflåten har vi kunnet fastslå at fiskeriaktiviteten følger isutbredelsen inn i stadig mer urørte områder som tidligere var beskyttet av isen. De mest aktive rederiene er norske Havfisk og russiske Ocean Trawlers og FIUN, som alle er leverandører til store europeiske fiskeselskaper.


 

 

Landingsdata fra Fiskeridirektoratet bekrefter trenden. I 2001 ble kun 2 prosent av torsken fanget i de isfylte områdene nord og øst for Svalbard. I fjor ble hele 11 prosent av torskekvota tatt her.

I USA ble det allerede i 2009 forbudt for trålflåten å følge isen innover i Polhavet nord for Beringstredet. I Norge har fiskerimyndighetene bare latt trålerne fortsette dit de vil. Store miljøverdier på havbunnen kan allerede være ødelagt av trålingen, uten at vi engang vet hva vi har mistet.

Torskebestanden i Barentshavet er svært stor og generelt godt forvaltet, etter at det ulovlige russiske overfisket ble kraftig redusert fra 2006. Det store problemet er at mye av torsken tas med bunntrål, som er et redskap som er svært ødeleggende for annet liv på havbunnen.

De siste 200 årene har bunntråling forvandlet rike og komplekse økosystemene på havbunnen verden over til endeløse områder med sand og gjørme. Områder som har vært beskyttet av isen i Arktis er blant de siste områdene i verden som er uberørt av tråling, og de trenger øyeblikkelig beskyttelse for å unngå samme skjebne. Resten av Barentshavet er allerede kraftig skadet av bunntråling, ettersom over 200 trålere har lisens i regionen. Områdene rundt Svalbard er derfor svært verdifulle.

Vi oppfordrer derfor både myndighetene og fiskerinæringen selv til å ta dette problemet på alvor. De sårbare områdene rundt Svalbard bør bli vernet før de blir ødelagt av destruktiv bunntråling. Det er verken miljøet, havbunnen eller norsk fiskerinæring sitt gode rykte tjent med. Vern mot trålfiske rundt Svalbard vil også kunne bidra til å nå Norges mål om minst 10% marint vern innen 2020, som vi har lovet i FN. Per i dag ligger vi på fattige en prosent.

Les hele rapporten her

Kommentarer

Skriv inn ditt svar