Vi vil høre din mening: Skal vi klage klimasøksmålet inn til menneskerettighetsdomstolen?

Klimasøksmålet har skapt historie etter flere år i det norske rettsvesenet. Aldri før har miljø blitt satt så høyt på dagsorden i rettssalene. Vi har avdekket grove feil i norsk oljepolitikk og skapt enorm oppmerksomhet om hvor stort feilsteg oljeboring i Arktis er. Siden vi sammen med Natur og Ungdom leverte søksmålet i 2016, har langt flere blitt enige med oss i at olja i Arktis må bli liggende av hensyn til klima og natur. 

Dessverre gikk det ikke vår vei i Høyesterett, og derfor har vi lyst å ta kampen videre til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det er en stor beslutning for oss å ta, og derfor ønsker vi å høre din mening. Støtten og engasjementet ditt har vært avgjørende for at vi har kunnet ta Norges mest forurensende industri til retten, og din mening om veien videre vil veie tungt når vi skal ta dette valget.

Hvorfor vil vi klage til menneskerettighetsdomstolen?

Gjennom klimasøksmålet har vi vist hvordan norsk oljepolitikk og oljeboring i Arktis er i strid med våre rettigheter til et levelig miljø. Selv om dommen i Høyesterett ikke ga oss rett, åpner den opp for at vi kan klage inn saken til menneskerettighetsdomstolen. Et viktig kriterium for å slippe til der er at saken har vært gjennom hele det nasjonale rettsvesenet, som saken vår har vært siden 2016. En slik mulighet til å ta norsk oljepolitikk til menneskerettighetsdomstolen er sjelden, og vi vet at det haster stadig mer å kutte utslipp og stanse leting etter mer olje og gass. 

Derfor er dette en unik mulighet til å skape internasjonal oppmerksomhet om Norges dobbeltmoralske klimapolitikk. Vi tror vi har gode sjanser for å få vår sak tatt opp i domstolen, og på den måten kunne få Norge dømt for brudd på menneskerettighetskonvensjonen. Dersom vi vinner kan det endre norsk oljepolitikk, og vi kan få stilt strengere klimakrav som bidrar til at sårbare områder beskyttes mot risikabel oljeboring. 

Utfordringer ved å klage til menneskerettighetsdomstolen

Gjennom alle årene klimasøksmålet har pågått, har vi jobbet med flere andre store og små kampanjer i tillegg. Det vil vi selvsagt fortsette med. Vi jobber med vern av hav, mot avskoging og artstap, med mat og forbruk, plastforurensning, og flere andre ting. Vi jobber også med olje og klima på andre måter enn gjennom rettsvesenet, og i år er en av prioriteringene våre å sørge for at Stortingsvalget blir et klimavalg.

En klage til menneskerettighetsdomstolen er en stor mulighet, men også en forpliktelse av tid og ressurser over potensielt flere år, og det er derfor vi ønsker din mening om dette er en god prioritering for oss.

Mer informasjon

Vi vet at dette er et stort spørsmål å ta stilling til. Vi vil sørge for at du har nok informasjon, slik at du vet hva du stemmer på. Derfor har vi samlet et knippe spørsmål og svar her. Hvis du har andre spørsmål kan du kontakte Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, direkte på [email protected].

Hva mener du?

Helt siden begynnelsen i 2016 har klimasøksmålet vært folkets søksmål mot staten Norge og en miljøskadelig oljepolitikk. Nå ønsker vi å høre hva du synes: Er du enig i at vi bør klage inn saken til menneskerettighetsdomstolen, eller bør vi prioritere å jobbe enda mer med andre saker? Svaret ditt er anonymt, og vil veie tungt når vi bestemmer oss.

Spørreundersøkelsen er anonym, og svarene er kun til intern bruk. Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) for å sikre at undersøkelsen ikke blir misbrukt og at den er sikker. Informasjonen fra informasjonskapselen vil ikke bli brukt i andre aktiviteter, kun for denne hensikten.

Dersom du har stemmerett skal du ha mottatt en e-post fra oss med en lenke til avstemningen. Hver lenke er unik og kan kun brukes en gang. Vi håper du vil hjelpe oss!

Avstemningen avsluttes 14. mars.