Foto: Johanna Hanno/Greenpeace

8. januar lanserte regjeringen en ny klimaplan. Økningen i CO2-avgiften er en viktig seier, men Greenpeace mener målet i meldingen er for lite ambisiøst og at det er håpløst at den klimafiendtlige oljeindustrien ikke tas tak i.

Samtidig som det ble rapportert at 2020 er det varmeste året noensinne målt lanserte Regjeringen sin forsinkede klimamelding. I den nye klimameldingen setter regjeringen et mål om å kutte 45 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Ikke-kvotepliktig sektor (blant annet transport, bygg og landbruk) dekker bare halvparten av utslippene i Norge. Til sammenligning er det nasjonale målet Norge har meldt inn til Parisavtalen å kutte 50-55 prosent av alle norske utslipp innen 2030. Skal dette innfris betyr det at Norge må kutte desto mer i kvotepliktig sektor framover, men det foreligger det ingen plan om.

– Etter at Erna Solberg valgte å snakke fram klimameldinga i nyttårstalen, forutsatte vi faktisk at meldinga ville være i tråd med Norges overordna mål om å kutte opptil 55% innen 2030. Vi er nødt til å kutte minst så mye for å kunne se våre barn i øynene og si vi gjør nok. Dessverre er ikke klimameldingas mål eller tiltak i nærheten av å være kraftige nok. Det er absurd at regjeringens klimainnsats bare skal dekke halvparten av alle norske utslipp, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Den viktigste seieren i klimaplanen er at regjeringen vil tredoble CO2-avgiften fram mot 2030, og øke den til 2000 kroner per tonn CO2. Økningen vil gjøre det dyrere å forurense, og det er derfor viktig at den økte prisen på CO2-utslipp ikke kompenseres med reduksjoner i avgifter som for eksempel veibruksavgiften.

– Økningen i CO2-avgiften er en viktig seier for oss og klimaet. Forurenser skal betale, og med en økt CO2-pris blir det dyrere å forurense, samtidig som det vil styrke insentivet til selskaper for redusere utslipp, sier Pleym.

I tillegg blir det innført årlige utslippsbudsjett, slik at det blir lettere å måle framgangen i utslippskuttene. Videre skal byer få lov til å innføre bilfrie soner, og det skal stilles strenge krav til offentlige innkjøp av utslippsfrie kjøretøy.

– Isolert sett er flere av tiltakene i klimameldinga bra, men hovedproblemet er at den skjermer olja. At regjeringa har varslet at de skal legge fram en plan for å kutte produksjonsutslippene for oljeindustrien hjelper svært lite når nesten alle utslippene fra olja kommer fra forbrenning. Nå må oljeelefanten i rommet konfronteres, og Solberg-regjeringa må stanse åpningen av stadig nye oljefelt, fortsetter Pleym.

En spørreundersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Greenpeace Norge i fjor viste at det var et flertall for å treffe klimatiltak like inngripende som koronatiltakene. Greenpeace forventer at opposisjonen tar grep for å sikre et mer ambisiøst mål for utslippskutt, og at klimaplanen utvides til å gjelde alle norske utslipp, inkludert de enorme utslippene fra oljeindustrien.

– Det norske folk har vært tydelige på at de støtter kraftigere tiltak for å kutte i norske klimagassutslipp. Derfor er det synd å se at regjeringa ikke er mer ambisiøse i denne klimameldinga, når vi har vist dem at de har folkets støtte til å føre en langt mer offensiv klimapolitikk. Nå forventer vi at opposisjonen sikrer en mer ambisiøs klimaplan, avslutter Pleym.

Støtt arbeidet vårt for en mer offensiv klimapolitikk her.