pressekonferanse

Denne uken startet norgeshistoriens første klimarettssak i Oslo tingrett. Sammen med Natur og Ungdom, og med partshjelp fra Besteforeldrenes klimaaksjon, har vi saksøkt staten for å bryte Grunnlovens miljøparagraf ved å dele ut nye oljelisenser i 23. konsesjonsrunde.

Den historiske rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 14. november.  Det er første gang Grunnlovens miljøparagraf testes i domstolen, og interessen for saken var stor. Det var en lang kø langt utenfor tingrettens inngang med folk som ville inn å høre på rettssaken.

Rettssakens første dag startet med at våre advokater gikk gjennom våre argumenter. Hovedsakelig mener vi at klimaskaden nye oljelisenser bringer med seg bryter med Grunnlovens § 112, miljøparagrafen, som sier at enhver har rett til et levelig miljø. Oljelisensene er også utdelt rekordlangt mot nord, i sårbare arktiske områder og statens egne miljøfaglige råd advarte mot utdelingen av flere av disse lisensene. En gjennomgang av økonomien bak oljelisensene viser også at staten risikerer å tape milliarder av kroner på å åpne disse områdene for oljeutvinning. På bakgrunn av dette mener vi at lisensene er  for dårlig utredet, og at de følgelig ikke burde vært utdelt.

Staten svarte med å hevde at vi har tolket miljøparagrafen feil, og at den til tross for ordlyden “enhver har rett til et sunt miljø..” ikke gir enhver retten til et sunt miljø. Regjeringsadvokaten kalte søksmålet for rettsliggjøring, og hevdet saken ikke hører hjemme i domstolen siden det er et bredt stortingsflertall om å dele ut nye oljelisenser.

Deretter presentert Truls Gulowsen, leder i Greenpeace, Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, og Ketil Lund, representant for Besteforeldrenes klimaaksjon våre grunner til å gå til søksmål. Lund, tidligere høyesterettsdommer og regjeringsadvokat, imøtegikk kritikken fra staten og statens tolkning av §112.

i rettssalen

Onsdag 15. november førte vi fire sakkyndige vitner. Klimaforskerne Eystein Jansen og Bjørn H. Samset presentert konsekvenser av klimaendringene. De understreket at verdens karbonbudsjett ikke gir plass til noe ny olje- og gassutvinning om Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til ned mot 1,5 grader. Deretter presenterte økonomene Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker en gjennomgang av den økonomiske utredning av oljeutvinning i Barentshavet sørøst som viser at staten risikerer milliardtap med oljeutvinning her.

På torsdag og fredag gikk advokatene våre, Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg, i sitt hovedinnlegg grundigere gjennom våre argumenter. Hambro presenterte våre tolkning av §112, og viste til at forarbeidene og Stortingets behandling av paragrafen underbygger vår tolkning av paragrafen.

Rettssaken fortsetter 20. november og frem til 22. november. De to første dagen skal regjeringsadvokaten gå dypere inn på statens forsvar, før det siste dagen avsluttes med replikkutvekslinger mellom partene. Dommen er ventet 4-12 uker etter rettssakens slutt.

Støtt saken på www.bidra.klimasøksmål.no eller Vipps 13960.

Her finner mer om saken og saksdokumenter.