Greenpeace reagerer kraftig på politikernes knefall for oljeindustrien, og døpte om Stortinget til Oljetinget da den omstridte oljekrisepakken ble vedtatt i Stortinget fredag.

– Vi ønsker å sette søkelys på at de enorme oljesubsidiene som nå vedtas i Stortinget vil resultere i klimafiendtlige og potensielt ulønnsomme oljeprosjekter. Vi får ikke en troverdig satsing på fornybart så lenge vi kaster skatteletter og -utsettelser i 100-milliardersklassen etter oljenæringen, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

På muren foran Stortinget hang aktivister opp et stort banner med teksten: “Oljetinget – her vedtas klimakrise”. På bakken stod oljetønner med logoene til flere av oljeselskapene som Greenpeace mener har presset gjennom vedtaket.

– Grunnen til at vedtaket bankes gjennom skyldes oljeselskapenes mektige innflytelse over norsk politikk. Forslaget som Stortinget vedtar er nær identisk med forslaget oljeindustrien selv fikk utformet via Aker BP og advokatselskapet BAHR. Det er et demokratisk problem at oljeindustrien har så stor innflytelse, sier Pleym.

Finansdepartementet har advart mot forslaget, og skrev at «selskapene ville få sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer» hvis det ble vedtatt.

Tilstede utenfor Stortinget var også politikere fra Venstre, SV og AUF, alle kritiske til at stortingsflertallet presset fram ytterligere milliarder til oljenæringen. Se Facebook live med uttalelser fra politikerne her.

Folk vil ha mer penger til klima og mindre til olje

Respons Analyse har på oppdrag fra Greenpeace gjennomført en spørreundersøkelse om folks syn på krisepakkene til oljeindustrien og til grønn omstilling, samt om politikerne burde innføre like strenge tiltak for å begrense klimakrisen som har blitt gjort for å stanse korona.

Undersøkelsen viser at flertallet støtter strengere klimatiltak, større krisepakker til grønn omstilling og at oljeindustrien ikke gis skattemessige særfordeler.

– Dette er svært gledelige og oppsiktsvekkende resultater. Velgerne vil tydeligvis ha mer klimahandling og fart i det grønne skiftet og gir en marsjordre til politikerne om å iverksette strengere klimatiltak, samtidig som de må slutte å favorisere oljeindustrien gjennom særegne skattefordeler verdt milliarder av kroner. Det er utrolig trist å se at stortingsflertallet istedenfor lar seg diktere av oljenæringen, sier Pleym.