Greenpeace roser regjeringens initiativ til å endre oljeskatteregimet, men avviser at det går langt nok. Etter valget forventer vi at det nye Stortinget strammer til oljeskatten ytterligere, samtidig som all leting etter olje og gass avlyses.

Regjeringen har foreslått å endre oljeskatteregimet, med mål om å gjøre det investeringsnøytralt. Det betyr blant annet at prosjekter som er samfunnsøkonomiske ulønnsomme også vil bli ulønnsomme for oljeselskapene, og at de dermed ikke bygges ut. Endringene regjeringen foreslår vil flytte risiko fra staten og dermed skattebetalerne over på oljeselskapene. Det vil kunne gjøre det mindre attraktivt å lete etter mer olje og gass, spesielt for de mindre oljeselskapene som først og fremst baserer seg på leting. 

– Et nøytralt skattesystem vil gjøre at oljelobbyen ikke lenger kan sette i gang ulønnsomme prosjekter og forvente at vanlige folk skal betale for det, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Greenpeace håper effektene av den foreslåtte endringen kan bety slutten på oljeleting i det sårbare Barentshavet, et område der det har vært både dyrt og komplisert å lete i. 

– Et annet viktig aspekt er symboleffekten av den foreslåtte endringen. Nå har det endelig blitt klart for regjeringen at staten ikke kan fortsette å subsidiere oljeleting, og det uten at oljenæringa selv har fått påvirke regjeringen. Etter valget forventer vi at Stortinget lytter til klimapanelet og IEA og stanser all leting etter olje og gass, fortsetter Pleym.

Effektene av den foreslåtte endringen er foreløpig uklar. Både skattejurister og økonomer strides om effektene den foreslåtte endringen vil få på ny oljeleting. Greenpeace mener forslaget kunne med fordel gått enda lenger, og gjort det mindre attraktivt å lete etter olje og investere i nye fossilprosjekter. Samtidig påpeker Greenpeace at den mest effektive måten å stoppe oljeletingen på er å stanse tildelingen av nye letelisenser.

Utfordrer Arbeiderpartiet

Greenpeace mener det var et absolutt minimum at Arbeiderpartiet i helgen annonserte sin støtte til regjeringens forslag til endringer i oljeskatten. Samtidig utfordrer Greenpeace  Arbeiderpartiet til å gå inn for en full stans i letingen etter ny olje og gass.

– Dette må markere starten på en rasjonell oljepolitikk, og Arbeiderpartiet må nå ta kravet fra forskere, miljøbevegelsen og deler av fagbevegelsen om stopp i oljeleting seriøst. Klimapanelet og IEA har vært krystallklare, 1,5-gradersmålet tåler ikke mer oljeleting sier leder Frode Pleym.

LES MER: FNs klimapanel ber alle land stanse all leting etter kull, olje og gass
LES MER: Hva skal vi leve av etter olja