Vy-tog på Gardermobanen. Foto: Mads Kristiansen/Vy
Rapporten påpeker blant annet at Norge har et tett jernbanenettverk, men ingen klimabillett eller et felles årskort for alle jernbanelinjer. Foto: Mads Kristiansen/Vy

En fersk Greenpeace-rapport har sett på kollektivtransporten i 30 europeiske land og hovedsteder, og Norge kommer dårlig ut. Nå oppfordrer Greenpeace politikerne til å innføre en klimabillett for hele Norge.

Rapporten rangerer landene og hovedstedene ut fra fire kriterier:

  • Hvor enkelt billettsystemet er
  • Prisen på måneds-/sesongbillett
  • Om de tilbyr rabatter for sosialt vanskeligstilte grupper
  • Momsnivået på billettene

Norge kommer på delt 26. plass av de 30 landene (EU27, Norge, Sveits og Storbritannia). Av hovedstedene kommer Oslo på 20. plass.

Hele rapporten kan leses her.

Norge skårer sine 3 av 100 mulige poeng på grunn av det moderate momsnivået på 12 prosent. Rapporten påpeker at Norge har et tett jernbanenettverk, men ingen klimabillett eller et felles årskort for alle jernbanelinjer. Måneds- og årskort er begrenset til bestemte regioner. Norge deler 26.-plassen med Latvia.

Offentlig transport kan minske fossilavhengigheten

– Offentlig transport må være billig og tilgjengelig for alle. Får vi ned prisen på offentlig transport, kan vi minske fossilavhengigheten vår, gjøre det tryggere for myke trafikanter og lettere hanskes med en prisvekst som løper løpsk. Det er klimarettferdighet i praksis. Men denne rapporten viser at offentlig transport fortsetter å være dyrt og komplisert i de fleste land og hovedsteder, også i Norge, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Oslo skiller seg klart positivt ut. Kollektivtransporten i hovedstaden skårer 74 av 100 mulige poeng og havner på 20. plass av 30 hovedsteder. Dette er den beste plasseringen i Norden, med billettpriser som beskrives som ganske gjennomsnittlige etter justering for prisnivå. Rabattene for personer med funksjonsnedsettelser er begrenset til blinde og uføre, og Oslo får derfor bare 2 av 5 mulige poeng i denne kategorien. 

LES OGSÅ: CO2-utslipp i Norge: Dette må du vite

Ønsker klimabilletter for offentlig transport

Rapporten er del av et europeisk Greenpeace-initiativ for å få europeiske land til å finne gode løsninger for såkalte klimabilletter. 

Klimabilletter er billige sesongbilletter for kollektivtransport, gyldige på alle former for offentlig transport i et land eller en bestemt region. Slike billetter må være enkle og inkluderende, ha stor rekkevidde og omfatte flere transportmidler. Tanken er å gjøre offentlig transport billig nok for alle, slik at folk kan bytte fra privatbiler til grønnere transportformer, noe som vil bidra til å takle klimakrisen. 

– Mange nordmenn er helt avhengige av å ta tog, buss, ferje, trikk og t-bane for å komme seg rundt omkring, og bærekraftig reising skal ikke være noe luksusgode. Å innføre enkle og rimelige billetter er et godt og utjevnende tiltak, både sosialt og for klimaet, sier Pleym.

Her i Norge er Miljøpartiet de grønnes forslag om et nasjonalt månedskort til 499 kroner i måneden et lovende eksempel på en slik klimabillett. Greenpeace-lederen mener politikerne må innføre en norsk klimabillett.

– Vi utfordrer politikerne til å innføre et nasjonalt månedskort, som blant annet Tyskland har testet med stor suksess. Mange politiske partier overbyr hverandre for å hjelpe bilistene. Hvor er den historiske satsingen på kollektivt, som både hjelper folk økonomisk og kutter utslipp?, spør Pleym.

Den ideelle klimabilletten finnes foreløpig ikke i Europa, men det finnes interessante initiativer i Østerrike, Estland, Tyskland, Luxembourg, Malta og Spania.

Kun tre land har innført relativt rimelige billetter som kan brukes i hele landet: Østerrike, Tyskland og Ungarn.

Merk: Rangeringen ble gjort før Ruter endret billettprisene i Oslo-området 16. og 25. april. Da ble det også gratis for asylsøkere i Oslo og Viken å kjøre kollektivt, som er et eksempel på en sosial rabatt, slik Greenpeace etterlyser.