Banner med teksten "Stop C02", fra en Greenpeace-aksjon.
Banner med teksten «Stop CO2», fra en Greenpeace-aksjon.

Hvor stort er Norges klimagassutslipp? Og hvor høye er egentlig CO2-utslippene våre i forhold til andre land i verden? Her svarer vi på noen vanlige spørsmål om CO2-utslipp i Norge.

1. Hvor mye CO2 slipper Norge ut?

CO2-utslippet i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Det er en nedgang på 0,7 prosent fra 2020, og er 4,7 prosent lavere enn i 1990.

Men – dette er kun innenlands utslipp. CO2-utslipp fra når norsk olje og gass eksporteres og brukes i utlandet, er omtrent ti ganger så høye som alle norske utslipp innenlands totalt.

Fakta: Dette er CO2

Karbondioksid (CO2) er en livsnødvendig gass i atmosfæren som inngår i karbonkretsløpet. Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren. Dette forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorda.

For å stoppe klimaendringene må menneskeskapte CO2-utslipp reduseres kraftig. Menneskeskapte CO2-utslipp kommer fra forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass, og fra avskoging. Kilde: FN

2. Hvor store CO₂-utslipp har Norge per innbygger?

Norges utslipp per innbygger var 7,6 tonn CO2 i 2021. De norske utslippene av CO2 per innbygger har ifølge forskerne i Global Carbon Project falt de siste årene, spesielt siden 2016. Utslippene var på sitt høyeste i 2007 med 9,7 tonn.

3. Hvor store er CO2-utslippene i Norge sammenliknet med resten av verden? 

Norges CO2-utslipp på 7,6 tonn CO2 per innbygger er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn, og høyest i Norden.

LandCO2-UTSLIPP 2021 per person, i tonn
USA14,9
Kina8,0
Norge7,6
Finland6,8
EU6,3
Danmark5,1
Sverige3,4
India1,9
Verden4,7
Kilde: Global Carbon Project, referert i artikkel hos Klima og Energi.

Merk at disse tallene er basert på innenlands utslipp, og ikke for eksempel klimagassutslippene som skjer når Norge eksporterer norsk olje og gass og den brennes i utlandet. Tar man disse utslippene med i beregningen, blir utslippene per nordmann mye høyere (se neste avsnitt).

LES OGSÅ: Norge er verdens syvende største eksportør av CO2-utslipp

4. Hvor mye forurenser Norge i forhold til Kina?

Kina er det landet i verden som slipper ut mest CO2. Når vi deler utslippene på antall mennesker, er det derimot ikke stor forskjell på Norge og Kina. Som tabellen over viser, slapp Kina ut 8 tonn CO2 per innbygger i 2021, mens hver nordmann slapp ut 7,6 tonn CO2.

Dette er basert på innenlands utslipp. Tar vi med eksporten av norsk olje og gass i utslippsregnskapet, blir Norges utslipp mye høyere. En artikkel fra NRK viser at om vi tar med eksporterte utslipp, blir Norge faktisk verdens 16. største utslippsnasjon. Kina, USA og Russland ligger fortsatt over oss, mens Storbritannia ligger under oss (tall fra 2020).

Hva så med utslippene per innbygger? Når man tar med eksporterte utslipp og deler på antall innbyggere, viser det seg at hver person i Norge i snitt faktisk slipper ut mer CO2 enn i gjennomsnittspersonen i både Kina, USA, Russland og Storbritannia.

5. Hva slipper ut mest CO2 i Norge?

Olje- og gassutvinning er den største utslippskilden i Norge, etterfulgt av industri og bergverk. Olje- og gassutvinning står for cirka en firedel av utslippene i Norge. Her er en oversikt fra SSB for 2021:

UtslippskildeMillioner tonn CO2-ekvivalenter*
Utslipp av klimagasser, totalt48,9
Olje- og gassutvinning12,1
Industri og bergverk11,7
Veitrafikk8,7
Luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner m.m.7,5
Jordbruk4,6
Andre kilder2,1
Energiforsyning1,7
Oppvarming i andre næringer og husholdninger0,5
*Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2. Kilde: Utslipp til luft i Norge, Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ifølge Energi og Klima har utslippene fra olje- og gassutvinning økt fra 8,2 millioner tonn i 1990 til 12,1 millioner tonn i 2021. Utslippene som skjer når olja og gassen eksporteres og brennes i utlandet – som står for den aller største delen av utslippene fra olje og gass – er ikke regnet med her.

LES OGSÅ: «Norsk olje er miljøvennlig» og ni andre oljemyter

6. Hvor mye av verdens utslipp står Norge for, i prosent?

Hvor mye forurenser Norge på verdensbasis? Verdens utslipp av drivhusgasser var  47,7 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2018, ifølge EU-kommisjonens Joint Research Centre (JRC). Samme år var Norges innenlandsutslipp på 52,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, det vil si cirka 0,1 prosent. 

7. Hvordan kan vi redusere CO2-utslipp i Norge?

Hva kan Norge gjøre for klimaet? Gjennom Parisavtalen er Norge forpliktet til å kutte kraftig i klimagassutslippene de neste årene. Regjeringens mål er å kutte Norges utslipp med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har uttalt at norske utslipp bare ligger an til å falle med 20 prosent. For å nå målet må de årlige CO2-utslippene derfor kuttes med rundt tre millioner tonn hvert år fram til 2030. Med dagens takt vil Norge trolig ikke nå målet, fastslo OECD.

Olje- og gassutvinning er den største kilden til utslipp i Norge, i tillegg til at utslippene fra forbrenningen i utlandet er ti ganger høyere enn Norges utslipp innenlands. Derfor er det å stanse ny leting etter olje på norsk sokkel det viktigste vi gjør her i Norge for å sikre utslippskutt og beskytte klimaet.

Det betyr at de norske olje- og gasselskapene må komme i gang med den grønne omstillingen og bevege seg vekk fra klimaødeleggende fossile brensler. Vi i Greenpeace krever at statseide Equinor bestemmer seg for å gå bort fra alle investeringer i ny produksjon av fossile brensler, og at innen 2030 er minst 50 prosent av energiproduksjonen deres fornybar. Equinor er langt fra et bredt energiselskap i omstilling – i 2022 var kun 0,13% av energiproduksjonen deres fornybar, og bare 14 prosent av investeringene gikk til “fornybar energi og lavkarbonløsninger”.

LES OGSÅ: Equinor og bærekraft: Seks ting du bør vite

Vi er nødt til å fase ut olje og gass og satse på mer fornybar energi som tar hensyn til naturen og menneskerettighetene. Gjennom påvirkningsarbeid presser vi regjeringen til å ta klima og miljø på alvor, kutte klimagassutslipp og være en ledende og ansvarlig aktør for en rettferdig grønn omstilling i verden.

LES OGSÅ: Ny rapport: Norsk olje og gass forverrer klimakrisen

Meld deg på Greenpeace sitt nyhetsbrev

Få nyheter, oppdateringer og tips om klima og miljø på e-post. Du kan vente deg oppdateringer fra oss noen ganger i måneden, og kan melde deg av når som helst.

Vær med