Mandag tennes det lys over hele verden for å støtte klimasøksmålet hvor miljøorganisasjoner har saksøkt den norske stat for åpning av ny oljeboring i Arktis.

Tirsdag 5. november starter neste runde i klimarettssaken i Borgarting lagmannsrett, der Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske staten for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112  i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. 

– Det siste året har titusenvis av ungdommer i Norge, og millioner globalt, tatt til gatene og protestert mot at politikerne svikter. Vi får ingen framtid om de ikke løser klimakrisa. Det burde ikke vært nødvendig at unge tar lederskap der de voksne politikerne svikter, men vi har ikke noe valg, og derfor tar vi kampen om framtida vår til rettssalen, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Dommen fra Oslo tingrett i 2018 la til grunn at klimagasser som stammer fra norskprodusert olje og gass bare er relevant hvis de slippes ut i Norge. Miljøorganisasjonene mener at retten ser bort fra at det er norske handlinger ved åpning for leting og oljeproduksjon som er hovedårsakene til at nytt karbon slippes ut i atmosfæren.

– Norge har både et rettslig og moralsk ansvar for oljen vi produserer uavhengig av om den brennes i Norge eller i andre land. For verdens klima spiller det ingen rolle hvor i verden utslippene skjer. Vi har signert Parisavtalen, og dermed har vi forpliktet oss til å jobbe for å holde global oppvarming under 1,5 grader. Forskningen viser at de eksisterende feltene tar oss forbi klimamålet, da kan vi ikke åpne opp nye områder for oljeboring, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Siden dommen i Oslo tingrett har FNs klimapanel gitt ut tre nye rapporter som forsterker de alvorlige konsekvensene av ikke å greie målene i Parisavtalen, og forskerne slått fast at klimagassutslippene må halveres i løpet av ti år. Verden opplever allerede konsekvenser av oppvarmingen, som mer ekstremvær, stigende havnivå og mindre is i Arktis. Norge er verdens syvende største eksportør av CO2.

– Å ta opp mer olje og gass enn det er plass til i atmosfæren er brudd på Grunnlovens § 112. Staten plikter å beskytte miljøet og klimaet vårt mot uforsvarlig risiko og skade, også av hensyn til etterslekten. Statens tiltaksplikt gjelder både aktive handlinger og ved å avstå fra klimafiendtlige tiltak, typisk produksjon og eksport av fossile produkter og dermed klimagassen CO2, sier Steinar Winther Christensen i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Klimasøksmålet omhandler ti nye utvinningstillatelser i Arktis som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016 gjennom 23. konsesjonsrunde. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i framtida. Naturvernforbundet ble tidligere i år med som partshjelper for å støtte saksøkerne.

– Klimakrisa er den største trusselen mennesker og natur står overfor. Norge bør ikke lete etter mer olje i det hele tatt, men spesielt ikke i våre aller mest sårbare, arktiske havområder. Ungdommer har gitt klar beskjed i år om at vi må handle, derfor blir Naturvernforbundet med i klimasøksmålet og oppfordrer alle til å bli med på lysmarkeringer rundt hele landet mandag kveld, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Mandag kveld 4. november blir det lysmarkeringer til støtte for klimasøksmålet 40 steder i Norge, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør. Det blir også støttemarkeringer utenfor norske ambassader og konsulater i blant annet Sverige, Danmark, Tyskland, New Zealand, England, Skottland, Sør-Korea, Finland og USA. Allierte i de andre landene krever at Norge skrinlegger oljeplanene i Barentshavet.

Lagmannsretten har satt av 5.-14. november til ankesaken. Den er åpen for presse og publikum. Ta kontakt hvis det ønskelig å følge strømming av rettssaken live. I forbindelse med rettssaken vil det foregå mange arrangementer i Oslo.

Mandag morgen holdt miljøorganisasjonene pressekonferanse på Melahuset i Oslo. Her er bilder.

Mer informasjon om rettssaken og saksdokumenter på klimasøksmål.no

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med