Klimademonstrasjon i Haag i Nederland.
Bilde fra en klimademonstrasjon i Haag i Nederland.

Her er ti lyspunkter fra 2022 i arbeidet for en grønnere, fredeligere og mer rettferdig verden. Vi håper du vil sette pris på disse gode nyhetene fra hele verden.


1. Enighet om en historisk naturavtale

I desember ble verdens land enige om en historisk naturavtale, en ny «Parisavtale» for naturen. Den innebærer at 30 prosent av naturen til lands og til havs skal vernes innen 2030. Avtalen gir stort håp for umistelige arter og naturtyper, og er viktig for å gi kritisk finansiering for å redde biologisk mangfold i utviklingsland.  Du kan lese mer om naturavtalen her.

2. Verdens nordligste oljefelt stanset

I november kom nyheten om Equinor har utsatt investeringsbeslutningen for verdens nordligste oljefelt, Wisting, i Arktis. I praksis betyr det at planene om oljefeltet skrotes, noe som er en stor seier for klima og sårbar natur. Det forhindrer utslipp på 200 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer fire ganger Norges årlige utslipp. Og ikke minst får det rike dyre- og plantelivet ved iskanten i Arktis være i fred, og risikerer ikke å bli skadet av oljelekkasjer.

Sammen med en samlet norsk miljøbevegelse, progressive deler av fagbevegelsen, seks ungdomspartier og mange av dere der ute la vi press på politikerne og Equinor – og vant. Du kan lese mer om Wisting-seieren her.

3. New York forbyr salg av fossildrevne kjøretøy

I likhet med California vil New York kreve at alle nye kjøretøy som selges fra 2035 skal være elektriske eller ladbare hybrider. Kravet vil gjelde for alle nye biler, pickuper og SUV-er. Tiltaket skal redusere klimagassutslipp.

4. EU-lov gir håp for verden skoger

En ny historisk skoglov er vedtatt i EU. Bedrifter som vil selge produktene sine i EU, vil måtte bevise at produktene ikke har bidratt til avskoging. Loven vil pålegge selskaper å spore varene sine gjennom hele forsyningskjeden, for å bevise at skog ikke nylig ble ryddet. Loven omfatter palmeolje, storfe, soya, kaffe, kakao, tømmer og gummi, samt avledede produkter som biff, møbler og sjokolade. Les mer om EUs nye skoglov her.

5. Vil stoppe gruvedrift på havbunnen

Frankrikes president, Emmanuel Macron, ble i november det første statsoverhodet som oppfordret til et fullstendig forbud mot gruvedrift på havbunnen. Gruvedrift på dypt hav er en svært kontroversiell og destruktiv aktivitet som vil true økosystemene i havet og kunne frigjøre store mengder CO2 som ligger lagret i havbunnen.

LES OGSÅ: Seier for livet i Kattegat – og tre andre gode nyheter

6. Truede pingviner klekker i Sør-Afrika

To afrikanske pingvinunger har klekket ut i et naturreservat i Sør-Afrika, hvor naturvernere i årevis har jobbet for å lokke de truede fuglene til å pare seg. Det gir håp for artens fremtid. Overlevelsesutsiktene for Afrikas eneste pingvinart ser dystre ut, hovedsakelig på grunn av synkende matlagre. Men å oppmuntre nye kolonier til å slå seg ned i nærheten av rike matkilder kan redde artens overlevelse.

7. Embargo mot russisk olje

EU og Norge har innført en embargo mot russisk olje. Dette forbudet er svært viktig siden salg av fossile brensler finansierer Putins grusomme krig. I Oslofjorden stoppet aktivister tankskipet Ust Luga fra å levere russisk olje til Esso Norges oljeterminal utenfor Åsgårdstrand. Lignende aksjoner fant sted i flere europeiske land.

8. Frankrike forbyr korte innenlandsflyvninger

Kortdistanse innenlandsflyvninger i Frankrike vil bli forbudt etter at EU-kommisjonen ga tiltaket sitt godkjentstempel. Alle innenlandsflyvninger som har et togalternativ på under 2,5 timer blir avviklet. Også tilknytningsflyvninger må følge de nye reglene.

9. Offentlig transport blir gratis på Balearene

Den baleariske regjeringen (Balearene omfatter Mallorca, Menorca og Ibiza) har kunngjort at offentlig transport vil være gratis fra 2023, i et forsøk på å oppmuntre folk til å la bilen stå hjemme. Det vil bety at trafikkbelastningen på hovedveiene reduseres betydelig, spesielt i sommermånedene.

10. Stockholm forbyr fossilreklame

Greenpeace har i flere år jobbet for et forbud mot fossilreklame både på europeisk nivå og i ulike byer, i likhet med forbudet mot for eksempel tobakksreklame. Nå forbyr Stockholm reklame for fossile brensler. Byen slutter seg dermed til et raskt voksende antall byer rundt om i verden som legger restriksjoner på reklame for oljeselskaper, flyselskaper og bensin- og dieselbiler.


Vil du bli med og sørge for flere seire for klima, miljø og fred i 2023? Gi et engangsbidrag eller månedlig bidrag til arbeidet vårt. Sammen kan vi utgjøre en forskjell:

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med