Etter 13 dager med protester til havs, ankom Greenpeace International-aktivistene som har okkupert klimaverstingen Shells olje- og gassplattform Haugesund i forrige uke. Les mer om hvorfor vi aksjonerer mot Shell og ber dem og andre fossilselskaper om å betale for bidraget sitt til klimakrisen.

Greenpeace-aktivister i båter nærmer seg Shell-plattformen.
Greenpeace-aktivister i båter nærmer seg Shell-plattformen.

Aktivistene har okkupert plattformen siden de klatret om bord ved to aksjoner til havs – først nord for Kanariøyene, og senere i Den engelske kanal

Dette er Greenpeace sin lengste okkupasjon av en plattform i bevegelse noensinne. 

Da skipet ankom Haugesund ble de møtt av aktivister fra Greenpeace Norden i en åtte meter lang seilbåt drapert med beskjeden: “Stans boringen. Begynn å betale.” 

Aktivister ankommer Haugesund etter en 13-dagers okkupasjon av Shells nye oljeplattform
Aktivistene ankommer Haugesund etter en 13-dagers okkupasjon av Shells nye oljeplattform.

Kjent på konsekvensene av klimakrisen

Flere av aktivistene kommer fra land særlig rammet av klimaforandringene. Blant aktivistene på plass i Haugesund, var Yeb Saño, tidligere hovedforhandler for Filippinene ved de globale klimaforhandlingene og generalsekretær for Greenpeace Sørøst-Asia. Man kan trygt si at Yeb har kjent på konsekvensene av klimakrisen. Han talte på COP19-forhandlingene mens broren hans var savnet i supertyfonen Haiyan.

– Når Shell utvinner mer olje og gass, forårsaker det en bølge av død og ødeleggelse rundt om i verden, i form av kraftigere tyfoner, flere og dødeligere hetebølger og mer tørke. Derfor må de betale for skaden de forårsaker. Folk i det globale sør opplever de verste konsekvensene av klimakrisen, mens landene med det største ansvaret tjener seg rike på brenslene som forårsaker den, sier Saño.

Med på protesten i Haugesund var også aktivist Halvard Raavand fra Greenpeace Norden:

– Vi står midt i en klimakrise som rammer folk stadig hardere. Da må vi lytte til vitenskapen, og stoppe investeringene i mer olje. Oljeselskaper som Equinor og Shell rapporterer nå om rekordprofitt i 2022. Vi protesterer for å sende et tydelig signal om at dette ikke må investeres i mer olje, men at de må betale for sitt historiske klimaansvar og heller investere i omstillingen fra fossilt til fornybart. Det er klimarettferdighet i praksis, sier Raavand.

Du kan lese aktivistenes historier her

Hvorfor aksjonerer vi mot Shell? 

Shells plattform er i Haugesund for modifikasjonsarbeid før den skal videre til olje- og gassfeltet Penguins, nordøst for Shetlandsøyene. Plattformen er Shells første nye bemannede plattform i Nordsjøen på 30 år og vil la selskapet pumpe opp 45.000 fat med olje hver dag i mer enn 20 år. Å forbrenne all olja og gassen på feltet Shell har siktet seg inn på, vil medføre utslipp av 45 millioner tonn CO2 – mer enn Norges samlede årlige CO2-utslipp.

Siden 1965 har Shell stått for 2,6 prosent av verdens klimagassutslipp. Til tross for at Shell, og andre fossilselskaper, har visst om konsekvensene av fossil energi siden 80-tallet har de ikke gjort noen verdens ting for å sikre en rettferdig omstilling til fornybart. I 2022 hadde Shell sin høyeste fortjeneste i selskapets 115 år lange histore, på svimlende 395 milliarder kroner. 

Hvis vi skal oppnå klimarettferdighet, må de som har bidratt mest til å forårsake klimaendringene støtte opp om de som bidratt minst, men som allerede opplever de verste konsekvensene. Dette innebærer at fossilselskaper som Shell, og vårt statseide oljeselskap Equinor, må betale for all død og ødeleggelse de forårsaker, og slutter å kaste brensel på klimabålet ved å bore etter mer olje og gass. 

Les mer om klimarettferdighet her

Vårt krav til Shell er klart: Stans boringen. Begynn å betale. Til de lytter kommer vi til å være der for å holde dem til ansvar. 

Bli med i kampen for klimarettferdighet

Her er tre ting du kan gjøre:

1. Skriv under

Hjelp oss å holde selskaper og politikere ansvarlig. Signer oppropet for klimarettferdighet NÅ. 

2. Del aksjonen

Fortell venner og familie om aksjonen, og be dem bli med i kampen for klimarettferdighet. Del postene våre på sosiale medier.

3. Send en beskjed til Shell

Shell deler ikke mye på sosiale medier, men de er aktive på LinkedIn, og deres nye administrerende direktør Wael Swan har delt en ny video der han snakker om hvordan han vil skape fremtidens energisystem. Gjør som tusen andre og legg inn en kommentar på Shell sin LinkedIn-side: Stopp boringen. Begynn å betale.