Til Equinors generalforsamling 11. mai har Greenpeace og WWF levert et forslag om at olje- og gasselskapet må rapportere om hvordan operasjonene rundt omkring i verden påvirker klima og natur.

Omtrent halvparten av Equinors aktiviteter foregår i Norge, og den delen av selskapet vet vi ganske mye om. Vi kjenner til ulykkene, de fleste ufrivillige utslippene og ganske detaljert informasjon om alt de gjør på sokkelen. Dette er fordi selskapet er pålagt å rapportere inn til norske myndigheter, som igjen gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten.

Men hvordan står det egentlig til med Equinors aktiviteter i resten av verden? Det vet vi dessverre lite om. Equinor rapporterer overordnet hvor mye klimagasser som slippes ut samlet, men hvor mye slippes ut lokalt i Brasil? Eller Algerie? Eller Argentina? Og hvordan påvirkes den lokale naturen? Kanskje har selskapet gjort det som er mulig for å få ned utslippene og minimere skaden på naturen, kanskje ikke.

Gitt verdens kritiske klimasituasjon og det ekstreme tapet av biologisk mangfold, mener vi dette er informasjon som bør være tilgjengelig for eierne av selskapet, inkludert det norske folk. Greenpeace og WWF har derfor levert et forslag til generalforsamlingen om at selskapet må rapportere nøkkelinformasjon om klimagassutslipp og påvirkning på biologisk mangfold i forbindelse med alle installasjoner de har både i inn- og utland. Se forslaget vårt her.

Styret i Equinor har bedt aksjonærene stemme mot forslaget vårt, med begrunnelsen at selskapet rapporterer på selskapsnivå. Se styrets tilsvar til vårt forslag nr 9. Men Equinor viste med glans at dette ikke er godt nok da man i fjor ved nesten en tilfeldighet oppdaget at selskapet hadde tapt over 200 milliarder i USA. Bedre rapportering ville sannsynligvis avdekket pengesluket på et tidligere tidspunkt.

Vi oppfordrer alle som har aksjer i Equinor til å støtte forslaget fra Greenpeace og WWF på generalforsamlingen. Hvis du ønsker at Greenpeace skal stemme for deg, kan du laste ned fullmaktsskjema her.

Informasjon om generalforsamlingen her.

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med