Koala in Australia.
Koalabestanden i Australia har blitt kraftig redusert på grunn av klimaendringer og at skogene hogges ned.

En avtale for å beskytte 30 prosent av verdens land og hav innen 2030 ble vedtatt på naturtoppmøtet COP15 i Montreal.

Greenpeace roser den norske delegasjonen for å ha bidratt til å få på plass den historisk viktige avtalen for verdens natur, en såkalt “Parisavtale for naturen”.

– Denne avtalen gir håp for naturen, og vi vil rose Espen Barth Eide for godt arbeid med avtalen, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Haster å verne norsk natur

Miljøorganisasjonen er klar på at avtalen betyr at Norge må starte arbeidet med å verne norsk natur umiddelbart.

– Det er nå den virkelige jobben for Espen Barth Eide og regjeringen begynner. Avtalen er en marsjordre om å verne mer norsk natur. I Norge må vi se en snuoperasjon fra regjeringen: Forslag om kutt i skogvernet må opphøre. Nye hytteutbygginger må bremses. Planer om å bygge vei gjennom naturreservater må skrotes. Sårbare marine økosystemer må vernes, både mot gruvedrift på havbunnen, men også alle andre industrielle aktiviteter som industrielt fiske, dumping av gruveavfall og oljeboring, sier Pleym.

I Norge er mye av Svalbard og høyfjellsområdene vernet, men kun 5 prosent av skogene og 1 prosent av havet er beskyttet. Et rikt biologisk mangfold og ulike naturtyper står i fare for å ødelegges om ikke politikerne leverer på både nasjonale mål og forpliktelsene fra naturtoppmøtet.

Norge må sikre finansiering

Avtalen er viktig for å gi kritisk finansiering for å redde biologisk mangfold i utviklingsland. Greenpeace er glade for at urfolks rettigheter har fått en viktig plass i den nye avtalen.

– Urfolk og lokalsamfunn spiller en sentral rolle i å ta vare på naturen. Vi er derfor veldig glade for at deres rettigheter endelig har fått en eksplisitt anerkjennelse i den nye avtalen. Nå må Norge lede an i arbeidet med å sikre tilstrekkelig finansiering, sier Pleym.

Støtt vårt arbeid for å beskytte naturen: Bli fast giver her, eller gi et engangsbidrag her.