Orangutangene er blant dyrene som vil kunne skånes når EUs nye skoglov trer i kraft. Loven gjelder produktene palmeolje, storfe, soya, kaffe, kakao, tømmer og gummi samt avledede produkter som biff, møbler og sjokolade.

Den 7. desember startet FNs toppmøte for biologisk mangfold, COP15, i Montreal. Kort tid før møtets start vedtok EU en historisk lov som vil redusere avskoging og ha en stor påvirkning på EUs økologiske avtrykk globalt. Det er høyst sannsynlig at loven vil bli gjeldende i Norge også. 

Representanter fra Europaparlamentet og nasjonale regjeringer ferdigstilte den historiske loven, som pålegger selskaper å spore varene sine gjennom hele forsyningskjeden og tilbake til tomten for å bevise at skog ikke nylig ble ryddet. 

– EU-loven er en enormt viktig seier for verdens skoger. Det er historisk og på høy tid at  selskaper endelig blir holdt ansvarlige for å sikre at varene deres ikke bidrar til avskoging. Den nye loven omfatter et stort marked, og kan drastisk redusere rasering av skog og tap av artsmangfold, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Sikrer ikke urfolks rettigheter

Loven gjelder produktene palmeolje, storfe, soya, kaffe, kakao, tømmer og gummi samt avledede produkter som biff, møbler og sjokolade. Likevel er ikke cerradoen, den tropiske savannen hvor størstedelen av Europas import av soyafôr kommer fra, omfattet av loven enda. 

En annen viktig mangel med loven er at den ikke sikrer urfolks rettigheter. Urfolk og lokalsamfunn spiller en sentral rolle i å ta vare på naturen og rettighetene deres trenger anerkjennelse og beskyttelse. 

Derfor ser vi nå til COP15 i Montreal, og krever eksplisitt anerkjennelse av urfolks og lokalsamfunns rettigheter og deres sentrale rolle i å beskytte biologisk mangfold, samt retten deres til å gi fritt og forhåndsinformert samtykke globalt. 

Greenpeace-krav til toppmøtet i Montreal

Til tross for sine mangler, er EUs skoglov en god oppmuntrer når delegater fra Greenpeace deltar i COP15-toppmøtet i Montreal. I tillegg til krav omkring urfolks rettigheter, stiller vi følgende krav til verdens ledere:

  • Et ambisiøst globalt mål om å beskytte minst 30 % av land og 30 % av hav innen 2030
  • Tydelige verktøy og tiltak samt rettferdig finansiering for gjennomføring av mål
  • 100 milliarder dollar i årlig klimafinansiering fra rike til fattige land. Denne internasjonale støtten må primært komme fra det offentlige, og komme i tillegg til eksisterende midler for å unngå dobbelttelling av klimafinansiering.
Gi en julegave som beskytter verdens skoger

Julekortet som bevarer planeten vår for kommende generasjoner.

Bestill her