Etter år med massiv motstand fra australsk lokalbefolkning, fiskere, turistnæring, surfere, miljøorganisasjoner og urfolksledere, trekker Equinor seg ut av det kontroversielle oljeprosjektet  i Australbukta. Greenpeace har jobbet hardt for å få Equinor til å skrinlegge planene, og i dag jubler miljøorganisasjonen.

– Dette er fantastiske nyheter og en stor seier for verdens klima og det sårbare naturmiljøet i Australbukta. Det er godt å se at Equinor har gjort det eneste rette, sier Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge.

Australbukta er en unik naturperle og forskere mener at 85 prosent av artene som bor der ikke finnes noe annet sted på jorden. Den planlagte oljeboringen med seismikkskyting og oljesøl ville utvilsomt kunne hatt katastrofale følger for det unike havmiljøet.

– Den eneste måten man kan beskytte kystsamfunnene og de unike økosystemene i Australbukta, er ved å slutte å lete etter ny olje. Vi forventer at Australias regjering går inn for et boreforbud i bukta, sier Nordø.

Equinor har lenge vært under folkelig press både i Australia og Norge. Greenpeace er sikker på at avgjørelsen ikke hadde skjedd uten denne motstanden.

– Vi merker oss at Equinor peker på manglende lønnsomhet når de nå tar denne avgjørelsen. Vi er sikre på at den folkelige motstanden fra urfolk, lokalbefolkning og miljøorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt har hatt en innvirkning. Equinor har opplevd et enormt og velfortjent press.

Greenpeace har sammen med andre miljøorganisasjoner jobbet med saken i flere år. 

– I Norge har vi hatt besøk av ordføreren på Kangaroo Island, arrangert surfeprotester og levert forslag til Equinors generalforsamlinger om å trekke seg ut av det kontroversielle oljeprosjektet. Men dette er først og fremst en seier for lokalbefolkningen i Australia og urfolk som har vernet om hvalene og bukta i titusenvis av år. Vi er glade for å ha tatt kampen om disse viktige naturområdene sammen med dem, sier Nordø.

Dette betyr sannsynligvis en permanent slutt på boring i Australbukta, ettersom ingen andre selskap med tillatelse har midler til å drive oljeleting på egenhånd. Det vil si at at omlag 817 millioner tonn CO2-utslipp kan holdes unna atmosfæren.

– At Equinor trekker seg ut av Australbukta, Australias svar på Lofoten, er et stort skritt i riktig retning. Nå må de også skrinlegge alle planer om ny oljeboring i våre sårbare nordområder i Barentshavet. Verdens klima tåler ikke ny oljeutvinning, sier Nordø.

Vær med