Klimakrisen koster liv

Har skrevet under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

Fremtiden avgjøres nå – krev klimahandling!

Løsninger for å bremse den globale oppvarmingen og tap av natur eksisterer allerede, nå trenger bare verdens ledere å innse at tiden for prat og skåler er forbi. Nå er tiden inne for konkrete løsninger! Signer og vis at vi er mange som krever reelle klimatiltak.

Jeg ønsker å fortsette å gjøre en innsats for planeten vår og motta informasjon fra Greenpeace om hvordan jeg kan bli med og beskytte klima og miljø. Les personvernreglene våre her.

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Bli fast giver

Greenpeace jobber for å sikre en ekte grønn omstilling. Siden vi av prinsipp ikke tar imot støtte fra myndigheter eller selskaper, er vi avhengige av støtten fra engasjerte mennesker som deg. Bli med om bord.

Klimakrisen rykker stadig nærmere

Det er ingen tvil om at klimakrisen ikke lenger er et dystopisk fremtidsscenario. Den er her, den er ekte, og hvis vi ikke endrer kurs, vil konsekvensene av klimaendringene bli enda verre i fremtiden. Brutale hetebølger og branner har rammet Sør-Europa hardt. I Tyskland, Belgia og Nederland har folk mistet livet og blitt tvunget til å flykte fra hus og hjem på grunn av flom. Klimakrisen har også rykket stadig nærmere oss her i Norge. Vi opplever mer nedbør og kortere snøsesong, isbreer som krymper, flere flommer og skred og at havet stiger.

Økende temperaturer gir oftere og mer alvorlige ekstremvær. Fjorårets sommer katastrofer i blant annet Tyskland, Belgia og Nederland er en presserende påminnelse om hvorfor vi må handle for klimaet – spesielt i et land som Norge, som er et av verdens rikeste. Vi bør være de første til å bremse klimakrisen.

Ny klimarapport – kode rød for menneskeheten

Greenpeace er svært bekymret over funnene i delrapporten fra FNs klimapanel, som tar for seg konsekvensene klimaendringene vil kunne få for natur og mennesker. Det vil, ifølge rapporten, føre til at store områder på jorda blir ubeboelige, til store flyktningstrømmer og til utryddelsen av utallige arter.

Rapporten viser at kampen for å unngå store klimaendringer er så godt som tapt. Jorda er allerede sterkt påvirket av klimaendringer, og framover vil det bare bli verre. Men rapporten viser også at vi fortsatt kan unngå de farligste konsekvensene om vi kutter utslipp raskt. Det betyr at hvert eneste tonn med klimagasser, hvert eneste oljefelt, og hvert eneste klimatiltak teller mer enn noensinne før.

Søylen som ligger til lengst venstre (1) viser hvor utsatt økosystemer er for økt global temperatur. For eksempel står korallrev i fare for å dø ut, selv om vi klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Videre vil ekstremvær komme mer hyppig enn det vi opplever i dag (2). Grafen kan også fortelle oss at klimakrisen vil ramme ulikt. Det er mer sannsynlig at klimapåvirkningen vil være større i enkelte lokale områder (3), enn globalt. (4) Den siste søylen (5) viser hvor stor risikoen for enkelthendelser av stor skala skjer, som skogbranner, tyfoner og flommer.

Politikere må handle nå

Politikere har lenge lovet klimatiltak og klimavennlig politikk. En politikk som vil lede oss ut av klimakrisen. Men siden FNs klimapanel leverte sin første klimarapport i 1990, har utslippene bare økt. Derfor er det viktig at vi presser makthaverne til å leve opp til løftene sine, og ikke undergrave den grønne omstillingen. Det er nå beslutningstakere må tenke langsiktige løsninger.

Sammen kan vi kjempe for en mer bærekraftig fremtid. Er du med oss?

LES OGSÅ: 4 ting vi kan gjøre for å stoppe klimakrisen