Konsekvenser av klimaendringer

Klimaendringer fører ifølge FN til at hetebølger, tørke, brann, styrtregn, flom og orkaner vil ramme oftere og mer intenst. I Norge har vi sett hyppigere flommer etter økt snøsmelting, flere skogbranner og ustabile vekstsesonger med både tørke og styrtregn.

Brannmannskap kjemper mot en skogbrann ved Wrightwood i California i 2020.
Skader etter tyfonen Vamco i Rodriguez i Rizal-provinsen øst for Manila på Filippinene høsten 2020.

Problemet med klimaendringer

Mer ekstremvær, tørrere sommere, og varmere og våtere vintre har store konsekvenser for mennesker, dyr og natur. Skisesongen blir stadig kortere. Hundreårsflommer kommer med langt jevnere mellomrom enn hundre år, også i Norge. Tørkesomre ødelegger avlinger og tørker ut vannmagasiner, mens skogbranner sluker knusktørre. Orkaner og stormer rammer oftere enn før, og gjør uerstattelig skade på hele samfunn.

Mer ekstremvær og tap av biologisk mangfold vil ha mange farlige konsekvenser og virkninger vi ikke enda vet omfanget av. I Norge ser vi allerede konsekvensene av klimaendringene med hyppigere flommer etter økt snøsmelting og internasjonalt er situasjonen enda mer akutt. Klimaendringene tar allerede liv.

De ekstreme værhendelsene kan ikke sees isolert, men er en konsekvens av at den globale temperaturen øker og at klimaet derfor endrer seg – og de som har bidratt minst til klimaendringene, rammes hardest.

Hva vi gjør for å begrense klimaendringer

Sammen med kollegaer i over 50 land jobber vi med å begrense klimagassutslippene på mange forskjellige måter, deriblant omstilling bort fra fossile brensler, og for å beskytte verdens skoger og hav, som er enormt viktige karbonlagre. I Norge jobber vi blant annet for å stoppe nye olje- og gasslisenser.

Klimarettferdighet betyr at det er vi som har størst ansvar for utslippene, som også må ta størst ansvar for å kutte dem. I de delene av verden som har størst ansvar for klimagassutslipp, krever vi at klimagassutslippene mer enn halveres. I Norge for eksempel jobber vi for minst 65 prosent kutt innen 2030, da verdens klimagassutslipp må være halvert. Vi jobber også med å dokumentere effektene av klimakrisa, som skogbrannene i Australia og flommene i Tyskland. Vi bidrar også til nødhjelp etter klimakatastrofer.

Klimaforkjemperne Watan Mohammed fra Sudan og Alia Hammad from Egypt holder et banner for kampanjen "United for Climate Justice" foran Greenpeace-skipet Rainbow Warrior i Middelhavet, i forkant av klimatoppmøtet i Egypt i 2022.

Lær mer om sakene