Spara fredag den 8 juli i kalendern! Då har Systemskiftets 4:e säsong premiär! Och det är inte vilken säsong som helst utan valspecial! Tillsammans med experter och forskare tar vår värd Carl Schlyter ett systemkritiskt perspektiv på de frågor vi väljare tycker är de viktigaste inför valet. Valpodden består av 6 avsnitt och kommer behandla valfrågorna Miljö & klimat, Sjukvården, Jobb & sysselsättning, Välfärden, Lag & ordning samt Energipolitik. Tillsammans med kunniga gäster genomskådar vi hur dessa ämnen vanligtvis debatteras, vad problematiken med det är, och vad debatten istället borde fokusera på.

Håll utkik i våra sociala mediekanaler för mer info samt i din favoritpoddspelare!

8/7 JOBB & SYSSELSÄTTNING
Ingen svensk valdebatt hålls utan politiska löften om att skapa jobb. Även i en brinnande klimatkris är det dominerande politiska receptet för att “skapa jobb” fortfarande att maxa tillväxten genom ökad produktion och konsumtion.

I det här avsnittet levererar Carl Schlyter tillsammans med gästerna Mikael Malmaeus, miljöforskare och ekonom på IVL och Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling på KTH, en ström sanningsbomber som visar hur eftersatt den politiska debatten är. Vi förtjänar nya politiska visioner och politiker som lovar att göra vårt liv bättre istället för att göra oss ännu rikare. Detta är tydlig och rak folkbildning om verkligheten vi står inför – speciellt för våra politiker och beslutsfattare.

Från och med 8/7 kan du lyssna på avsnittet där poddar finns eller se det textat i Greenpeaces Youtubekanal.

15/ 7 ENERGI
Energipolitiken är en av frågor som alltid kommer högt på listor över de viktigaste valfrågorna. Det som energidebatten saknar är fokus på hur vi systematiskt minskar energibehoven och effektiviserar all vår användningen av energi. 

För att lyfta det akuta behovet av detta perspektiv har Carl Schlyter med sig Lotta Bångens som är vd för intresseorganisationen energieffektiviseringsföretagen, och Louise Ödlund som är professor i energisystem vid Linköpings Universitet. Sanningen är att vi inte kan nå miljö- och klimatmålen utan massiva satsningar på effektiviseringar av energi- och resursanvändningen i samhället. 

Lyssna för att lära dig mer om det perspektivskifte som behövs inom energipolitiken! Avsnittet hittar du där poddar finns f.r.o.m 15 juli eller se det textat i Greenpeaces Youtubekanal.

22/ 7 SJUKVÅRD  
Med pandemiår, ökade sjukskrivningar och långa vårdköer finns en ökad frustration över bristerna i dagens sjukvård hos medborgarna. Men hur kommer det sig att politiker tenderar att enbart debattera “vården”, istället för vad som orsakar vården? Varför pratar vi om plåster när vi istället kan tala om hur vi undviker såren? 

Tillsammans med professorn i infektionssjukdomar, Björn Olsen vrider Carl Schlyter på denna valfråga till att istället fokusera på det som orsakar ett ökat vårdbehov. Det är dags att sätta människan i ett ekologiskt perspektiv. En sjukvårdsdebatt borde alltså rymma frågan om köttskatt, våra handelsströmmar som bidrar till ökad risk för pandemier, de stora hälsoeffekterna som kommer av förbränningen av fossila bränslen och en allt intensivare djurhållning med mera. 

Lyssna för att få perspektiv på vad en bättre valdebatt om sjukvården faktiskt skulle kunna handla om! Avsnittet finns där poddar finns f.r.o.m 22 juli eller se det textat i vår Youtubekanal.

29/ 7 MILJÖ & KLIMAT
I dagens valpoddsavsnitt bjuder Carl in forskaren i klimatretorik Maria Wolrath Söderberg för en annorlunda diskussion. Vid det här laget vet vi att vi står inför en eskalerande klimatkris – faktan, siffrorna, forskningen – ja allt finns där och har länge uppmanat oss till en enda sak: agera nu innan det är försent. 

Trots detta möts vi av en trög beslutsmaskin, business as usual-floskler och vad det verkar som, oengagerade politiker. Vi får en lektion i hur vi kan avtäcka skadliga argument som får oss att tro att vi kan fortsätta som vanligt, speciellt med ny teknik som kan rädda oss. Ny teknik är nödvändig i omställningsarbetet, men det är ingen frälsare, vi behöver även beteendeförändringar. 

Lyssna f.r.o.m 29 juli och lär dig mer om retorikens roll i klimatdebatten! Finns där poddar finns eller se det textat i vår Youtubekanal.

5/ 8 VÄLFÄRD
Vad menar vi egentligen när vi pratar om välfärd, och har den politiska debatten överhuvudtaget en rimlig ingång i detta? Carl gräver djupare i frågan tillsammans med Eva Alfredsson, forskare i miljöstrategiska studier på KTH och Alf Hornborg, antropolog och professor i humanekologi vid Lunds universitet. 

Lyssna för ett spännande samtal om att skifta den politiska debatten från sitt fokus på pengar till de reella resurser och klimatutrymme som vi faktiskt har begränsade mängder av. Samtalet leder också in på flertal av de lösningar som Greenpeace anser måste bli en naturlig del av den politiska debatten, som behovet av att planera eller förbereda för en ekonomi utan tillväxt, rättvisare klimatomställning genom avgift och utdelning, behovet av en penningreform och att skapa starkare och mer resilienta lokaliserade ekonomier.   

Avsnittet finns där poddar finns f.r.o.m 5 augusti eller se det textat i vår Youtubekanal.

12/ 8 LAG & ORDNING
Lag och ordning har länge varit en populär valfråga, speciellt de senaste åren. Men hur kommer det sig att debatten endast fokuserar på gängkriminalitet, migration och polisen? 

I detta avsnitt tar Carl tillsammans med professorn och miljörättsforskaren Jonas Ebbesson, och Jonas Roupé, medgrundare till End Ecocide Sweden och Ecocide Law Alliance, ett holistiskt grepp på lag-och ordningsfrågan. Vad händer om man zoomar ut och även inkluderar brotten mot våra ekosystem och natur i brottsdebatten? I systemkritisk anda diskuteras orsakerna till problemen, inte symptomen. Tar våra domstolar klimatfrågan på allvar? Räcker dagens rättspraxis och de lagar som finns? Det diskuteras möjliga lösningar såsom ecocid-lagstiftning samt vad en introduktion av naturens rättigheter kan innebära. 

Lyssna f.r.o.m 12 augusti. Finns där poddar finns eller se det textat i vår Youtubekanal.


Lyssna på Spotify här

Lyssna på acast här

Lyssna på Apple podcast här