Hjälp oss skydda livet i djuphaven!

Har skrivit under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

Stoppa djuphavsgruvdrift!

Djuphavsgruvdrift är ett hot mot haven och vår planet. Regeringar måste stå upp mot den giriga industrin och vidta åtgärder för att skydda havens unika och känsliga ekosystem. Skriv under vårt globala upprop!

Jag skriver under namninsamlingen för att visa mitt stöd för världens hav och kräver ett moratorium mot djuphavsgruvdrift. Genom att skriva under så accepterar jag att få information från Greenpeace om arbetet för klimatet och hur jag kan skydda planeten. Vi respekterar din integritet, läs vår sekretesspolicy

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Stötta vårt arbete, bli månadsgivare

Greenpeace tar av princip inte emot pengar från myndigheter, näringsliv eller politiska partier – vårt arbete är helt finansierat av privatpersoner. Det betyder att vi är fria att konfrontera politiker och företag som är ansvariga för miljö- och klimatförstörelse och på så sätt kan vi tvinga fram lösningarna som krävs. Vi ger miljön en oberoende röst.

Ett nytt, okänt hot mot våra hav

Tänk dig att vi hade kunnat gå tillbaka i tiden och stoppat etableringen av det första oljeborrtornet till havs. Vilken otrolig vinst det hade varit för naturen. Det är där vi står idag med djuphavsgruvdrift. Haven är en skattkammare av biologisk mångfald och en av våra bästa allierade mot klimatförändringarna. Helt utan hänsyn vill nu en girig industri riva upp havsbotten i jakten på värdefulla metaller. Enorma maskiner kommer att sänkas ner för att skövla dessa orörda havsekosystem och slita upp giftiga ångor och koldioxid från sedimenten, samtidigt som bullret från maskinerna färdas flera mil och rubbar livet för marina djur som valar.

Varför måste vi agera nu?

Denna destruktiva industri behöver tillåtelse från FN-organisationen ISA (International Seabed Authority) för att få bedriva sin verksamhet. Tyvärr har industrin upptäckt ett kryphål som ställt organisationen inför ett tidspressat ultimatum. ISA och medlemsländerna fick till juli 2023 på sig att färdigställa och anta regelverk för den här nya industrin. Att tvinga fram en snabb process när det gäller en så allvarlig fråga som om vi ska öppna upp djuphavens känsliga ekosystem för en helt ny miljöskadlig gruvindustri är djupt vårdslöst. Forskare varnar om hur djuphavsgruvdrift kan orsaka allvarlig och oåterkallelig skada i haven och för marint liv.

LÄS MER: Fulspel i FN-organisation kan öppna för miljöfarlig djuphavsgruvdrift

Under juli månad 2023 möttes ISA och dess representanter i Kingston, Jamaica. Förhandlingarna var stenhårda, men då det var 20 länder som ställde sig bakom ett tillfälligt förbud, togs beslut om att skjuta fram förhandlingarna till 2024.  Detta är dock bara en tillfällig lättnad, hotet mot våra hav kvarstår i allra högsta grad och gruvbolagen kommer fortsätta göra allt i sin makt för att industrin ska få grönt ljus

Norge öppnar för djuphavsgruvdrift – en katastrof för haven

Den 5 december 2023 meddelade den Norska regeringen att de öppnar för gruvdrift på den norska havsbotten och Norge blir därmed det första landet i världen som öppnar för djuphavsgruvdrift. Öppningen baseras på samma kunskapsunderlag som grundligt har kritiserats av regeringens egna sakkunniga och flertalet forskare och experter både i Norge och i övriga världen.

Lyckligtvis är det inte för sent att stoppa planerna! Havsbotten är för närvarande endast öppen för prospektering och eventuella tillstånd för själva utvinningen måste få ett slutgiltigt godkännande av Stortinget. Det betyder att kampen mot denna destruktiva industri fortsätter! Förslaget går till slutomröstning i Stortinget den 9 januari 2024. 

Med hjälp av din röst kan vi sätta press på Norges politiker och rädda dessa fantastiska områden. Vi vet att ju fler vi är som höjer våra röster, desto starkare blir vi.


Vad är problemet med djuphavsgruvdrift?

Djuphavsgruvdrift är en destruktiv och riskabel utvinningsindustri som börjar ta form. Tanken är att låta tunga maskiner riva upp havsbotten över stora ytor för att samla in mineraler.

Bullret och ljusföroreningarna från maskinerna stör och förvirrar marina djur, även på grunt vatten. Bullret kan färdas flera hundra kilometer.

Giftiga ångor och moln av sediment som stiger upp från djupet kväver livet i havet.

Maskinerna förstör de livsmiljöer i djuphavet som flera arter är beroende av, och som inte går att hitta någon annanstans i världen.

Koldioxid som har lagrats i sedimenten i flera tusen år släpps ut och sprids i vattnet när havsbotten i djuphavet rivs upp, vilket riskerar att snabba på klimatförändringarna.

Hur kan vi stoppa djuphavsgruvdrift?

Höj din röst med oss och hjälp till att avslöja sanningen! Med våra fartyg kommer vi att övervaka gruvtester och avslöja vad som sker för resten av världen. Vi undersöker och sammanställer rapporter som visar farorna och korruptionen i den här nya destruktiva industrin.

Skriv under namninsamlingen och sätt press på världens ledande regeringar. Majoriteten av dessa ställer sig inte bakom djuphavsgruvdrift, men gör heller inte mycket för att förhindra det. Vårt globala kampanjarbete har hittills fått 20 regeringar att ställa sig avvisande till förslaget om att ge grönt ljus åt djuphavsgruvdrift.  Tillsammans måste vi se till att de blir ännu fler!

Våra hav klarar inte mer ödeläggelse. Därför gör vi allt i vår makt för att säkerställa att FN beslutar om ett tillfälligt förbud av djuphavsgruvdrift under 2024 – är du med oss?