Testamentera en gåva till Greenpeace

Vi lever i en värld som är värd att kämpa för! Vad lämnar du efter dig?

Corn-fields-under-white-clouds-with-blue-sky-during-daytime
vit bakgrund där det står rest in Greenpeace

Låt din aktivistsjäl leva vidare.

Greenpeace Sverige har två enheter när det kommer till arvsgåvor. För arv som ska avveklas, säljas av t.ex fastighet, fonder, aktier, så är det Stiftelsen Greenpeace org. 857205-9825.


Är det en bestämd gåva som t.ex en exakt summa som ska skänkas så går det bra till Föreningen Greenpeace org.nr 857204-4280.

Genom att lämna en gåva i ditt testamente ger du Greenpeace möjligheten att fortsätta sitt viktiga arbete.

Forskning  – vi dokumentar
Miljöbrott måste dokumenteras för att de ansvariga ska kunna ställas till svars. 
En viktig del av Greenpeace arbete är därför att utföra forskning, ta sig ut på fältet, fota, filma, intervjua människor och samla in bevis.  Med en gåva i testamentet säkerställer du att vårt forskningsteam har löpande finansiering, vilket är ytterst viktigt för att avgörande forskning inte ska behövas avbrytas.

Vi påverkar och avslöjar Miljöbrottslingar
Att informera och tydliggöra hur vi tillsammans kan leva i harmoni med naturen är avgörande för människans och ekosystemens överlevnad. Men hjälp av media och våra egna kanaler kan vi snabbt få ut information till miljontals människor världen över. Dessa människor har, som väljare, konsumenter eller aktieägare,  stor makt att påverka. Politiker vågar inte ta nödvändiga beslut för att skydda naturen förrän vi visar de att det finns en stark opinion som kräver att de agerar. Samtidigt går företagens egna vinstintressen före vad som är bäst för vår planet. Därför måste vi tillsammans stå emot och agera. Vi bjuder alltid först in till dialog och ger våra motparter chansen att ta sitt ansvar innan vi påbörjar våra fredliga aktioner. 

Vi lyfter fram lösningar – Vi gör aktioner
För att kunna påverka måste vi tydliggöra problemen, men också kunna visa upp konkreta och realistiska lösningar. Därför presenterar vi alltid alternativ till de vi protesterar emot. Ibland går utvecklingen för långsamt, eller till och med åt fel håll. Då ser vi det som vårt ansvar att gå från ord till handling för att skydda naturen och livet på jorden. Våra aktioner är fredliga och effektiva för att skapa opinion och påverka.

Greenpeace tar inte emot pengar från statliga institut inte heller från företag och på så sätt kan vi vara oberoende från påtryckningar som inte gynnar miljön. Genom att skriva in Greenpeace i ditt testamente säkerställer du vårt långsiktiga arbete för en levande natur.

The crew of the Esperanza hold a banner reading "Thank you", South Orkney Islands, Antarctica.
The crew of the Esperanza hold a banner reading ”Thank you”, South Orkney Islands, Antarctica. The Greenpeace ship Esperanza is on the final leg of the Protect the Oceans voyage from the Arctic to the Antarctic. The almost year-long voyage is one of Greenpeace’s biggest ever expeditions and highlights the many threats facing the oceans while campaigning for a Global Ocean Treaty covering all seas outside of national waters.

Läs mer om några av våra viktigaste segrar här!

Se en interaktiv tidslinje om Greenpeace historia, segrar och framgångar genom åren. ”En resa för liv och fred ”: så beskrev Irving Stowe, en av grundarna till Greenpeace, planen att segla en båt till Arktiska havet för att stoppa testningen av kärnkraftsbomber. Irving visste inte det då, men Greenpeace-resan skulle pågå i årtionden. Och den skulle förändra världen!

Våra Green Guardians berättar

”Min önskan för framtiden” – Därför har Lotta valt att ge en del av sitt arv till Greenpeace.

Tack vare ditt stöd så kan Greenpeace arbeta långsiktigt med att skapa en hållbar planet!

En Geenpeace kortfilm skapad av Vivian Awuku & Niklas Kimber, animerad och ljudsatt av Lucky Coin Films.

Så länge kortsiktiga intressen kolliderar med det som är långsiktigt hållbart kommer Greenpeace att behövas och finnas. Vi har sammanställt information om att skriva testamente. Beställ vår testamentetsfolder En värld värd att kämpa för! (kostnadsfritt) genom att klicka här:

Vivian Legacy page

Du är även varmt välkommen att kontakta mig, Vivian som ansvarar för testamenten hos oss, om du har frågor eller funderingar.

Jag ser fram emot att höra ifrån dig.

Gröna hälsningar, Vivian

Telefon: +46 (0)8 – 502 426 10,
E-post: [email protected]

Greenpeace Nordens senaste årsrapporter:

Greenpeace Annual Report 2020         

     

Oberoende organisation