Det finns flera fördelar med ett hundra procent förnybart energisystem. Här går vi igenom några av dem.

1. Förnybart är ekonomiskt gynnsamt och går snabbt att bygga ut

Solar Panels Installation in Clyde River. © Anonymous
© Anonymous

Vind och sol är gratis. När systemen för att ta tillvara på energin finns på plats är kostnaden obefintlig. 

Som allt annat behöver vindkraftverk och solpaneler med tiden uppdateras, renoveras eller ersättas – men kostnaden för energikällan ligger kvar på noll medan priset på fossila bränslen (och även uran) svänger radikalt över tid.

Forskare i ekonomi vid Stanford University har räknat ut att kostnaden för att göra övergången till 100 procent förnybar energi i 145 länder världen över skulle vara 62 biljoner dollar. Det är mycket pengar. Riktigt mycket pengar. Men det är en kostnad som snabbt betalas tillbaka då besparingarna beräknas vara elva biljoner dollar per år. Med andra ord skulle investeringen betalas tillbaka på mindre än sex år.

Förnybar energi måste ses som en investering som kommer att betala sig. Dessutom går förnybart förhållandevis snabbt att bygga ut, medan kärnkraftverk ofta drar ut på tiden och inte sällan kostar mer än beräknat. Om kärnkraft prioriteras framför förnybart kommer det således att ta längre tid att fasa ut det fossila som olja och gas, eftersom det tar längre tid för kärnkraftverk att byggas, vilket etsar fast oss i fossilberoendet under tiden.

2. Förnybart är mer effektivt

Energisystem baserade på förbränning, som de flesta länder är beroende av i dag, kräver mycket energi bara för att fungera. Till exempel har en typisk förbränningsmotor en effektivitet på 20-25 procent. Tre fjärdedelar av energin går till spillo som friktion eller värme, i jämförelse med en elbilsmotor som har en effektivitet på 80-95 procent.

Problemet är liknande vid termisk elproduktion, det vill säga när el produceras genom att värmeenergi omvandlas till elektrisk energi. Både kolkraftverk och kärnkraftverk fungerar på detta sätt. Faktum är att 80 procent av världens elproduktion kommer från termiska produktionsanläggningar, eftersom det är vad vi är vana vid, och vad några stora företag har kunnat tjäna miljarder på. 

Mängden energi som slösas bort vid termisk elproduktion är häpnadsväckande. Kärnkraftverk har vanligtvis en termisk verkningsgrad på runt 30 procent. Det innebär att 70 procent går till spillo. Vid byten till förnybara energisystem kan energianvändningen således minska radikalt. 

3. Förnybart stärker den nationella säkerheten

Nationer som genererar sin egen elektricitet från förnybar energi blir bättre skyddade mot omvärldshändelser. De blir inte heller beroende av biljardärer eller stater med antidemokratiska ledare som när som helst kan bestämma sig för att stänga av tillgången på olja, fossilgas, kol eller uran. 

Eftersom eventuella attacker mot stora kraftverk kan få förödande konsekvenser stärks även säkerheten med en utspridd småskalig förnybar energiproduktion. Under Rysslands invasion av Ukraina har exempelvis situationen vid Europas största kärnkraftverk i Zaporizjzja varit allvarlig, med bland annat flera robotattacker i området.

4. Förbybart förorenar inte

Miljontals människor beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar från fossil förbränning. Fossilindustrin förorenar inte bara luften vi andas, utan de hälsofarliga gifterna återfinns även i maten vi äter och vattnet vi dricker. Vi kommer att fortsätta utsättas för detta längre än nödvändigt om det finns ett alltför ensidigt fokus på kärnkraft, då det som sagt tar så lång tid att bygga ut ny kärnkraft att vi kommer att etsa oss fast i fossilberoendet under tiden. Vi får inte heller glömma att avfallet från kärnkraften också är mycket farligt.

Om målet är att bevara jorden som en hållbar plats där människor kan leva, är förnybar energi en stor del av lösningen. Sedan kommer vi såklart att behöva ta hänsyn till tillgången på det råmaterial och tillverkningsmaterial som behövs. Ingen energikälla saknar påverkan på natur och miljö, men att stanna kvar i ett energisystem som förändrar vårt klimat, förorenar vår luft och lämnar radioaktivt avfall i hundratusentals år är ett långt mycket mindre hållbart alternativ.