Idag är det vittnesförhör under rättegången mot Greenpeace aktivister som i mars 2014 krävde att Oskarshamn 2 och de andra gamla riskabla reaktorerna måste tas ur drift. En av de som som kommer att vittna är OKGs chef Johan Svenningsson. Utifall att han glömmer att nämna några av anledningarna till varför reaktorerna måste stängas kommer en sammanfattning av några av skälen här.

Sammanfattning av säkerhetsrisker och andra händelser av vikt

2012

En oberoende expert visar att dagens reaktorer inte klarar viktiga säkerhetskrav.
Tyska Oda Becker skriver två rapporter 2012 och 2013: reaktorerna är så osäkra att de omgående bör tas ur drift till dess att bristerna är åtgärdade.

Oktober 2012
EU-kommissionen pekar på flera brister
EU-kommissionens granskning av stresstesterna: flera brister på kärnkraftverken i Europa

Oktober 2012
SSM rapport om långtidsdrift: säker kärnkraft kan inte upprätthållas om inte olika åtgärder vidtas
I och med att reaktorerna har passerat 40-årsstrecket anses de ha övergått i långtidsdrift. SSM säger att flera åtgärder måste vidtas för att det ska vara säkert. Inte minst oberoende härdkylning.

December 2012
OKG försätts under särskild tillsyn av SSM
Efter flera år av kritik, tappar SSM tålamodet…

2013

September 2013
SSM riktar allvarlig kritik mot OKG för deras hantering av åldersrelaterade risker
Just med tanke på att de övergått i långtidsdrift tycker SSM det är anmärkningsvärt att deras program för att hantera detta är bristfälligt.

2014

Oktober + december 2014
Den nya regeringen ger en tydlig signal om att säkerheten måste förbättras och följer sedan upp detta i direktiv i regleringsbrevet till SSM
Överenskommelse mellan S och MP om skärpta säkerhetskrav
Regleringsbrev om skärpta säkerhetskrav.

December 2014
SSM meddelar att SAMTLIGA reaktorer måste ha fullt utbyggt system för oberoende härdkylning senast 2020.
En mer än 10 år lång historia får sitt slut. Dock får reaktorerna drivas vidare till 2020 utan permanent nödkylning. En kompromiss, de borde tas ur drift till dess att åtgärderna vidtagits. Greenpeace drev hårt för att undantaget för de gamla reaktorerna skulle ogillas.

2015

Februari 2015
Greenpeace överklagar SSMs beslut att godkänna säkerhetsredovisning för O2
Trots en lång rad av brister godkänner SSM säkerhetsredovisningen, vilket är en förutsättning för återstart av O2. Greenpeace överklagar och frågan är för alltjämt för avgörande hos regeringen.

Juni 2015
EON meddelar att O2 och O1 kommer att tas ur drift senast 2020
Eon tycker – i praktiken – inte att det är värt kostnaderna att installera oberoende härdkylning. Dvs en fullgod säkerhet enligt dagens standard är för dyr för dessa gamla reaktorer. Även Vattenfall meddelade tidigare under året att Ringhals 1 och 2 ska fasas ut senast 2020.

Juli 2015
OKGs helhetsbedömning får inte godkänt av SSM
Det vill säga, myndigheten ger inte tillstånd till drift i ytterligare 10 år.

September 2015
OKGs styrelse kallar till extra bolagsstämma
OKG kallar till stämma den 14 oktober för att besluta om O1 + O2 ska stängas

Oktober 2015
Rättegång i Kalmar för Greenpeace aktivister efter aktionen mars 2014 då ett pensionsbesked levererades till OKG.
På en banderoll som hängdes från reaktor 2 i Oskarshamns kärnkraftverk stod budskapet: Tid för pension.